Národní vinařské centrum tvoří databázi vinařů pro export

Milé vinařky, milí vinaři,

rádi bychom vás oslovili s možností zařadit se do proexportní databáze vinařství, kterou aktuálně tvoříme při NVC.

Vzhledem k tomu, že poptávky na exportní aktivity se množí - ať už v podobě účasti na veletrzích, incomingových misích či výjezdech do zahraničí, rádi bychom měli k dispozici “databázi” vás, kteří o export máte zájem. Budeme se tak opírat nejen o dosavadní zkušenosti, ale i o výsledky hodnocení slepé degustace a zároveň budeme brát v potaz specifika a zájmy jednotlivých vinařství.

Jsme přesvědčeni o tom, že v zahraničí by nás měla reprezentovat vždy ta nejkvalitnější možná sestava. Zahraniční trhy se velmi různí, a tak pouze spojením dvou pilířů níže, bude ČR vždy reprezentována vhodně a kvalitně. Toto přesvědčení se opírá také o studii Deloitte pro Vinařský fond, která výběr reprezentantů vyzdvihuje jako velmi důležitý. Zároveň se nám tato skutečnost potvrzuje také v požadavcích od partnerů, kteří naši koordinaci při těchto aktivitách poptávají.

Databáze bude čerpat ze dvou zdrojů:

  1. Slepá degustace vín - hodnocení bude probíhat po kolekcích a hodnotitelé jsou vybírání s přesahem na obchod a se znalostí zahraničních trhů. 
  2. Dotazník - abychom měli přesnější představu o vašich aktivitách, možnostech i požadavcích

Jak tedy dál postupovat, pokud chcete být součástí?

Vyberte prosím pečlivě kolekci maximálně čtyř vín (od každého vzorku 1 lahev pokud je pod šroubovým uzávěrem, 2 lahve pokud je pod korkovým uzávěrem), která chcete ideálně prezentovat v příštím cca půl roce - odrůdy, styl, cenové hladiny - konkrétně tato vína pak NEBUDEME vyžadovat, nicméně měli by odpovídat vaší běžné produkci, kterou chcete v zahraničí nabízet. Organizační pokyny k přihlášení najdete na www.elwis.cz, tak jak jste zvyklí. Doručení prosíme společně s víny do 1. kola Salonu vín, tedy dle podoblastí, na kartony prosím viditelně označte "EXPORT":

• 21. 9. 2023 – 26. 9. 2023 – sběr vzorků (budova Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice)
• 21. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. Velkopavlovicko
• 22. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. Mikulovsko
• 25. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. Slovácko
• 26. 9. 2023 od 8.00–11.30 a od 12.00–15.00 hod. Znojemsko a Čechy

Po přihlášení vám zašleme fakturu na 1500 Kč (bez DPH), za registrační poplatek - tento bude sloužit k ohodnocení degustátorů a také pro přípravu a údržbu této “databáze” po dobu příštích asi 6 měsíců.

Naším cílem je ohodnotit nejen bodově ale i slovně kolekci každého vinařství, které se chce prezentovat na různých exportních aktivitách NVC. Bodové i slovní hodnocení celé kolekce vinaře a také jeho kapacity a zájem o konkrétní trhy využijeme pro efektivní selekci správného typu vinařství pro daný trh. 

Momentálně připravujeme oslovení vinařů pro prezentaci v Korei, na Prowein a neustále se objevují další poptávky. 

Databázi budeme obnovovat každých 6-12 měsíců. 

Vyplňte prosím i tento formulář.

Čestné prohlášení je nedílnou součástí této iniciativy, věříme, že pouze vinařství splňující tyto podmínky mohou být dobrými reprezentanty ČR ve světě. Viz soubory ke stažení.

Prosím naskenujte a pošlete na export@vinarskecentrum.cz

Soubory ke stažení

čestné prohlášení
docx, 13848

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína