!!! Tištěný Kalendář vinařských akcí 2021 !!! poslední výzva

Vážení pořadatelé vinařských akcí, máte poslední možnost vložit své akce do kalendáře vinařských akcí na webu vína z Moravy, vína z Čech. Po 8. listopadu odesíláme export akcí pro výrobu tištěné verze kalendáře na rok 2021. Po tomto termínu již nebude možné další akce do tištěné verze kalendáře přidávat.

Kalendář vinařských akcí 2021

Národní vinařské centrum žádá zdvořile všechny pořadatele vinařských akcí, aby zadali své výstavy, košty vín, vinařské slavnosti, ochutnávky, otevřené sklepy a další akce spojené s tuzemskými víny a vinařskou turistikou na rok 2021 do Kalendáře vinařských akcí. Poslední termín, kdy lze garantovat prezentaci akce v tištěné verzi nejkomplexnějšího a největšího vinařského kalendáře akcí, je datum 8. listopadu 2020. Přímý odkaz do kalendáře akcí zde. 

Služby otevřených sklepů

S rostoucí nabídkou dlouhodobě otevřených sklepů v obcích věnujeme této službě zvláštní pozornost, protože je velmi důležitá pro nabídku vína vinařským turistům v jednotlivých obcích. Akce budou mít v tištěném kalendáři vlastní prostor. Pro zveřejnění je akci nutné zadat přes Kalendář akcí na webu www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Pro vytvoření a přijmutí akce do nové sekce „Služby otevřených sklepů“ je nutné splnit následující podmínky:

  • akce se koná ve vinařské obci ČR dle zákona o vinařství a vinohradnictví
  • pořadatelem vinařské akce je obec nebo právně podložená forma sdružení vinařů
  • do služby musí být zapojeno minimálně 6 sklepů v obci
  • provoz minimálně 2 měsíce v kuse a vždy minimálně 1 sklep v pátek, sobotu a neděli v pevně stanovenou dobu bez nutnosti objednání, ve zbytku týdne umožnit návštěvu po předchozí objednávce
  • zadavatel musí znát před zadáním termín otevřených sklepů od – do a seznam zúčastněných vinařů vč. kontaktů na ně

Využití prezentace formou placené inzerce

Posledním ze způsobů, jak se nejen zviditelnit je inzertní nabídka v edici Krajem vína. Peníze získané z inzerce jsou následně použity na aktivity projektu vinařské turistiky. Nabídku s objednávkou naleznete jako soubory ke stažení pod aktualitou. 

Věříme, že se budete rádi podílet na přípravě propagačních materiálů o vinařské turistice na jižní Moravě a v Čechách a že vydané materiály budou dobře sloužit Vaší propagaci.

Další potřebné informace vám poskytne:

Petr Gondáš
manažer projektu vinařské turistiky
petr.gondas@vinarskecentrum.cz
tel.: 602 470 261

Soubory ke stažení

Nabídka inzerce 2021
pdf, 8133753
Objednávka inzerce 2021
pdf, 73734

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína