Valtické vinné trhy 2020 - Informace pro vinaře - výzva k přihlášení vzorků

Uzávěrka přihlášek je 29. září 2020. Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 53. roč. VVT od 29. do 30. září 2020 od 8:00 do 14:00 hod.) na Centrum Excelence - Střední vinařské školy ve Valticích, ulice Sobotní č.p.1029. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Javůrek, tel.: 777 101 846.

Další podmínky jsou zveřejněny ve STATUTU VVT 2020 na webu www.vinnetrhy.cz

K účasti na Valtických vinných trzích se každoročně přihlašuje prostřednictvím systému Národního vinařského centra jménem ELWIS na odkazu:

https://www.elwis.cz/cs/valticke-vinne-trhy-2020

Cílem je zajistit maximální objektivitu při hodnocení na VVT.

Všechna vína, která překročí hranici 86 bodů, získají zlatou (event. Velkou zlatou) medaili a vína od 84-86 bodů stříbrnou medaili. Dle pravidel Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) nesmí počet udělených medailí přesáhnout 30% z celkového počtu přihlášených vín.

Věříme, že se se svými nejlepšími víny zúčastníte VVT a Vaše vína budou patřit mezi nejlépe hodnocená vína této vysoce prestižní a nejstarší vinařské soutěže v ČR. Poskytnete tak možnost tisícům vinařských odborníků a milovníků vín, aby ochutnali Vaše špičková moravská vína i v letošním 52. ročníků Valtických vinných trhů.

Za společnost Valtické vinné trhy
Mgr. Ing. Marek Šťastný
předseda představenstva

SPOLEČNOST  VALTICKÉ  VINNÉ  TRHY
Vinařská 1
691 42 VALTICE
IČO: 18511686   
TEL.: +420 731 246 612
E-mail: info@vinnetrhy.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína