Valtické vinné trhy 2023 - Informace pro vinaře - výzva k přihlášení vzorků

Uzávěrka přihlášek je 22. března 2023. Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorků (pro 56. roč. VVT od od 21. do 22. března 2023 od 8:00 do 14:00 hod.) na Centrum Excelence ve Valticích. Ulice Sobotní č.p.1029. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Javůrek, tel.: 777 101 846.

Další podmínky jsou zveřejněny ve STATUTU VVT 2023 na webu www.vinnetrhy.cz/dokumenty/

K účasti na Valtických vinných trzích se přihlašuje prostřednictvím systému Národního vinařského centra jménem ELWIS na odkazu:

https://www.elwis.cz/cs/valticke-vinne-trhy-2023

Cílem je zajistit maximální objektivitu při hodnocení na VVT.

Všechna vína, která překročí hranici 86 bodů, získají zlatou (event. Velkou zlatou od 90 b.) medaili a vína od 84-86 bodů stříbrnou medaili. Dle pravidel Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) nesmí počet udělených medailí přesáhnout 30% z celkového počtu přihlášených vín.
Věříme, že se se svými nejlepšími víny zúčastníte VVT a Vaše vína budou patřit mezi nejlépe hodnocená vína této vysoce prestižní a nejstarší vinařské soutěže v ČR. Poskytnete tak možnost tisícům vinařských odborníků a milovníků vín, aby ochutnali Vaše špičková moravská vína i v letošním 56. ročníku Valtických vinných trhů.

Za společnost Valtické vinné trhy
Mgr. Ing. Marek Šťastný
předseda představenstva
SPOLEČNOST  VALTICKÉ  VINNÉ  TRHY
Vinařská 1
691 42 VALTICE
IČO: 18511686   
TEL.: +420 731 246 612
E-mail: info@vinnetrhy.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína