Kalendář vinařských akcí 2022

Vážení přátelé, nabízíme vám možnost bezplatné prezentace akcí s vinařskou tematikou v Kalendáři vinařských akcí na webu www.vinazmoravyvinazcech.cz. V kalendáři je možné informovat o výstavách a ochutnávkách vín, vinařských slavnostech i jiných vinařsko-kulturních akcích, pokud je u nich významným způsobem propagováno moravské a české víno. Akce je možné zadávat průběžně během celého roku. Akce pořádané v roce 2022 a zadané do 21. 11. 2021 včetně budou publikovány v tištěném Kalendáři vinařských akcí 2022 edice KRAJEM VÍNA.

Postup pro zadání akce do Kalendáře vinařských akcí:

1) Nejprve v on-line kalendáři zkontrolujte, jestli akci již nezadal někdo jiný, aby se záznamy nezdvojovaly.

2) Pokud ne, zadejte pečlivě Vaši akci přes webový formulář (odkaz PŘIDAT AKCI). Dále se řiďte uvedenými informacemi ve formuláři. Po zadání akce klikněte na tlačítko Odeslat.

3) Těm z Vás, kteří jste zadávali akci v loňském roce, doporučujeme si akci v kalendáři vyhledat a následně upravit pro rok 2022

Pro zatraktivnění záznamu doporučujeme nahrát fotografie dané akce (např. z minulých ročníků). Dále je možné nahrát soubory ke stažení.

Nezapomeňte využít této příležitosti velmi účinně a navíc bezplatně informovat o Vaší vinařské akci. Termín uzávěrky pro tištěnou verzi kalendáře pro rok 2022 je 21. 11. 2021! Pokud sami nejste pořadateli vinařské akce, předejte, prosím, tuto informaci obecnímu úřadu, svazu vinařů či zahrádkářů či jiným zainteresovaným ve vaší obci.

Několik rad, tipů a doporučení pro zadávání akcí

Respektujte, prosím, strukturu a nastavení kalendáře:    

 1. Název akce – S výjimkou počátečních písmen nepoužívejte verzálky (velká písmena).
 2. Kontaktní údaje zadávejte kompletní a bez chyb.
 3. Stručný popis  - Toto pole bude sloužit jako popis akce v tištěném kalendáři. Využijte jej ke stručnému a výstižnému popisu akce a vyhněte se převyprávění informací, které čtenář získá z ostatních polí, např. „Dne toho a toho proběhne tam a tam…“Nezapomeňte uvést spojitost akce s tuzemským vínem.
 4. Místo – Toto pole využijte k bližšímu určení místa konání akce (např. název vinotéky, ulice, kulturní dům, sklepní ulička,…), nevpisujte znovu město nebo obec a PSČ.
 5. Před odesláním si záznam přečtěte a opravte případné gramatické a jiné chyby!
 6. Popis akce můžete okopírovat z předchozího ročníku. V tom případě zkontrolujte aktuálnost všech dat!
 7. Administrátor si vyhrazuje právo na korektury dodaných textů.

SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

S rostoucí nabídkou dlouhodobě otevřených sklepů v obcích věnujeme této službě zvláštní pozornost, protože je velmi důležitá pro nabídku vína vinařským turistům v jednotlivých obcích. Akce budou mít v Kalendáři vinařských akcí 2022 svůj vlastní prostor.

Pro zveřejnění je akci nutné zadat přes Kalendář akcí na webu www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Pro vytvoření a přijmutí akce do sekce „Služby otevřených sklepů“ je nutné splnit následující podmínky:

 • akce se koná ve vinařské obci ČR dle zákona o vinařství a vinohradnictví
 • pořadatelem vinařské akce je obec nebo právně podložená forma sdružení vinařů
 • do služby musí být zapojeno minimálně 6 sklepů v obci
 • provoz minimálně 2 měsíce v kuse a vždy minimálně 1 sklep v pátek, sobotu a neděli v pevně stanovenou dobu bez nutnosti objednání, ve zbytku týdne umožnit návštěvu po předchozí objednávce
 • zadavatel musí znát před zadáním termín otevřených sklepů od – do a seznam zúčastněných vinařů vč. kontaktů na ně
 • vložit minimálně 2 fotografie dané akce (např. z minulých ročníků). Fotografie pouze ve formátech jpg, png nebo gif, velikost do 0,5 MB, v názvu souboru bez diakritiky!

Věříme, že se budete rádi podílet na přípravě propagačních materiálů o vinařské turistice na jižní Moravě a v Čechách, a že vydané materiály budou dobře sloužit Vaší propagaci.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo připomínek na úpravu či doplnění materiálů této edice nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem 

Ing. Petr Gondáš, projektový manažer                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Národní vinařské centrum, o.p.s. | National wine centre
Zámek 1, CZ-691 42 VALTICE, Czech Republic
tel./fax: +420 519 352 072, mobil: +420 602 470 261
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz | narodni@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz | www.salonvin.cz | www.vinazmoravyvinazcech.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína