Kalendář vinařských akcí 2024

Nabízíme vám možnost bezplatné prezentace akcí s vinařskou tematikou v Kalendáři vinařských akcí 2024 na webu www.vinazmoravyvinazcech.cz. V kalendáři je možné informovat o výstavách a ochutnávkách vín, vinařských slavnostech i jiných vinařsko-kulturních akcích, pokud je u nich významným způsobem propagováno moravské a české víno.

Akce je možné zadávat průběžně během celého roku. Akce pořádané v roce 2024, které budou zadané do 20. 11. 2023 včetně budou publikovány v tištěném Kalendáři vinařských akcí 2024 edice KRAJEM VÍNA.

Postup pro zadání akce do Kalendáře vinařských akcí:

1) Nejprve v on-line kalendáři zkontrolujte, jestli akci již nezadal někdo jiný, aby se záznamy nezdvojovaly.
2) Pokud ne, zadejte pečlivě vaši akci přes webový formulář (tlačítko PŘIDAT AKCI). Dále se řiďte uvedenými informacemi ve formuláři. Po zadání akce klikněte na tlačítko Odeslat.
3) Těm z vás, kteří jste zadávali akci v loňském roce, doporučujeme si akci v kalendáři vyhledat a následně upravit pro rok 2024.
Pro zatraktivnění záznamu doporučujeme nahrát fotografie dané akce (např. z minulých ročníků). Dále je možné nahrát soubory ke stažení.

Nezapomeňte využít této příležitosti a velmi účinně a navíc bezplatně informovat o vaší vinařské akci. Termín uzávěrky pro tištěnou verzi kalendáře pro rok 2024 je 20. 11. 2023! Pokud sami nejste pořadateli vinařské akce, předejte, prosím, tuto informaci obecnímu úřadu, svazu vinařů či zahrádkářů či jiným zainteresovaným ve vaší obci. On-line kalendář akcí je databází, kterou dále přebírají i další organizace JMK, CCRJM atd.

Několik rad, tipů a doporučení pro zadávání akcí

Respektujte, prosím, strukturu a nastavení kalendáře:

 1. Název akce – s výjimkou počátečních písmen nepoužívejte verzálky (velká písmena).
 2. Kontaktní údaje zadávejte kompletní a bez chyb.
 3. Stručný popis – toto pole bude sloužit jako popis akce v tištěném kalendáři. Využijte jej ke stručnému a výstižnému popisu akce a vyhněte se převyprávění informací, které čtenář získá z ostatních polí, např. „Dne toho a toho proběhne tam a tam…“Nezapomeňte uvést spojitost akce s tuzemským vínem.
 4. Místo – toto pole využijte k bližšímu určení místa konání akce (např. název vinotéky, ulice, kulturní dům, sklepní ulička,…), nevpisujte znovu město nebo obec a PSČ.
 5. Před odesláním si záznam přečtěte a opravte případné gramatické a jiné chyby!
 6. Popis akce můžete okopírovat z předchozího ročníku. V tom případě zkontrolujte aktuálnost všech dat!
 7. Administrátor si vyhrazuje právo na korektury dodaných textů.
SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

S rostoucí nabídkou dlouhodobě otevřených sklepů v obcích věnujeme této službě zvláštní pozornost, protože je velmi důležitá pro nabídku vína vinařským turistům v jednotlivých obcích. Akce budou mít v Kalendáři vinařských akcí 2024 svůj vlastní prostor.
Pro zveřejnění je akci nutné zadat přes Kalendář akcí na webu www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Pro vytvoření a přijmutí akce do sekce „Služby otevřených sklepů“ je nutné splnit následující podmínky:

 • akce se koná ve vinařské obci ČR dle zákona o vinařství a vinohradnictví,
 • pořadatelem vinařské akce je obec nebo právně podložená forma sdružení vinařů,
 • do služby musí být zapojeno minimálně 6 sklepů/vinařství v obci,
 • provoz minimálně 2 měsíce v kuse a vždy minimálně 1 sklep v pátek, sobotu a neděli v pevně stanovenou dobu bez nutnosti objednání, ve zbytku týdne umožnit návštěvu po předchozí objednávce,
 • zadavatel musí znát před zadáním termín otevřených sklepů od – do a seznam zúčastněných vinařů vč. kontaktů na ně,
 • vložit minimálně 2 fotografie dané akce (např. z minulých ročníků). Fotografie pouze ve formátech jpg, png nebo gif, velikost do 0,5 MB, v názvu souboru bez diakritiky!
Využití prezentace formou placené inzerce

Posledním ze způsobů, jak se nejen zviditelnit je inzertní nabídka v Kalendář akcí 2024. Peníze získané z inzerce jsou následně použity na aktivity projektu vinařské turistiky. Nabídku s objednávkou naleznete jako soubory ke stažení pod aktualitou.


Věříme, že se budete rádi podílet na přípravě propagačních materiálů o vinařské turistice na jižní Moravě a v Čechách, a že vydané materiály budou dobře sloužit vaší propagaci.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo připomínek na úpravu či doplnění materiálů této edice nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Patrik Kubát, projektový manažer pro vinařskou turistiku
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Národní vinařské centrum, o.p.s. | National wine centre
Sobotní 1029, 691 42 Valtice, Czech Republic
mobil: +420 602 142 490, tel. +420 519 352 072
e-mail: patrik.kubat@vinarskecentrum.cz | narodni@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz | www.salonvin.cz | www.vinazmoravyvinazcech.cz

Soubory ke stažení

Nabídka inzerce - Kalendář akcí 2024
pdf, 5722091
Objednavka inzerce - Kalendář akcí 2024
pdf, 68296

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína