Zahraniční soutěž MUNDUSVini 2020, Německo - informace pro vinaře

Informace o možnosti přihlásit vzorky na zahraniční soutěž podporovanou Vinařským fondem. Termín přihlášení: do 8.7.2020

MUNDUSVini 2020, Německo

• Termín přihlášek: do 8. 7. 2020
• Přihláška on-line: https://www.meininger.de/en/user/login
• Poplatek: On-line 165€/vzorek + DPH
• Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 1x
• Pokud jste se již registrovali v minulých letech, stačí zadat pouze heslo. Pokud přihlašujete vína poprvé, je potřeba se registrovat zde: https://www.meininger.de/en/user/register
• U online registrace se vám vytiskne přepravní lístek, který nalepte na karton.
• Vyplněná přihláška u on-line 1x KOPIE do NVC se vzorky, do 8. 7. 2020
• Registrace on-line přihlášky si zajišťuje vinařská firma sama
Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz
• Vzorky doručit: 8. 7. 2020 od 8,00 do 14,00 hod.
• Tel: +49 (0) 63 21 / 89 08 95 00 nebo www.mundusvini.com
Počet lahví 6 x 0,75 l, nebo 6 x 0,35 l; 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Každý karton vína musí být označen textem "MundusVini 2020"

Další informace:
Doprava: přihlášených vzorků bude hrazena v plné výši Vinařským fondem

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka bude v plné výši přihlašovacího poplatku. Pokud jste si podali žádost do 15.2.2018 o podporu přihlašovacích poplatků na Vinařském fondu, tato podpora vám bude vyplacena VF po předložení všech dokumentů, které jsou k tomu potřeba. Celní popř. další poplatky spojené s účastí na soutěži plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: Centrum Excelence, prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Sobotní 1029, Valtice 691 42

Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072

Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

 

Soubory ke stažení

Tabulka vín pro NVC zaslat emailem v excelu
xlsx, 42019
Technické podklady k přihláškám MUNDUSVini 2020
doc, 117248

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína