Vinařský fond podporuje vinaře a pořadatele vinařských akcí

Od začátku prázdnin do 15. srpna je opět možné podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Podpořeny mohou být aktivity, které probíhají od 1. října 2020 do 31. března 2021.

Vinařský fond podporuje pořádání akcí na propagaci vína a vinařství. Na uspořádání akce podporující marketing vína a vinařskou turistiku může žadatel získat podporu ve výši 90% nákladů na pronájem, propagaci akce a honoráře účinkujícím. Podporu tak lze v tomto období získat na uspořádání Svatomartinských slavností, otevřené sklepy, festivaly apod.

Vinařský fond podporuje účast výrobců vína na výstavách a soutěžích vín, které probíhají od října do března. Na stránkách Vinařského fondu je uveden seznam soutěží a výstav, na které může výrobce vína získat podporu. Podpora je 50% a hrazeny jsou pouze náklady na pronájem prostor nebo na účastnické poplatky.

Vinařský fond podporuje pořádání výstav, přehlídek a soutěží vín. Pořadatelé místních koštů, přehlídek vín nebo soutěží vín, mohou získat podporu 50% na úhradu nákladů na pronájem prostor, tisk plakátů, katalogů a reklamu.

Vinařský fond podporuje vzdělávání. Podporu lze získat na pořádání školení, seminářů a konferencí s vinařskou tématikou. Na uspořádání vzdělávací aktivity může žadatel získat podporu 80% na úhradu nákladů na pronájem prostor, tisk podkladových materiálů, personál a lektory.

Vinařský fond podporuje výrobu materiálů podporujících informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství. Žadatel může získat podporu na tisk letáků, publikací, knih nebo zpracování audiovizuálních materiálů. O tuto podporu nemůže ale žádat výrobce vína. Dotace nemůže směřovat na podporu marketingu jednoho výrobce.

Žádost je možné podat v listinné podobě doporučenou poštou nebo osobně na adresu Vinařského fondu, nebo v elektronické podobě do datové schránky Vinařského fondu, nebo v elektronické podobě prostřednictvím portálu Vinařského fondu https://portal.vinarskyfond.cz podle pokynů uvedených na tomto portálu.

Vinařský fond v tomto roce zřídil Portál Vinařského fondu, přes který lze podávat žádosti. Pokud žadatel chce svoji žádost podat pouze prostřednictvím portálu, musí žádost obsahovat elektronický podpis žadatele. Pokud žadatel elektronický podpis nemá, je možné i tak Portál využít pro podání žádosti. Žádost je pak nutné doručit obvyklými způsoby. 

Bližší podmínky jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele o poskytnutí podpory, která jsou uveřejněna na www.vinarskyfond.cz. Nebo kontaktujte Vinařský fond.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína