Výzva pro vinaře a organizátory výstav a soutěží

Vážení vinaři a organizátoři výstav a soutěží vín, Rada VF připravuje Pravidle pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané v období od 1.1. do 15.2. 2019. Vyzýváme vás k zaslání návrhů na jednotlivé výstavy včetně zahraničních výstav a dále jednotlivé soutěže vín včetně zahraničních soutěží.

Rada Vinařského fondu z těchto vámi zaslaných návrhů vybere ty, jejichž účast bude pro vystavovatele a účastníky soutěží vín podporována v  období platnosti těchto pravidel.

Termín pro zaslání návrhů : 12.10. 2018

Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: info@vinarskyfond.cz

Na návrhy, které budou Vinařskému fondu doručeny později, nebude brán zřetel.

 

Za Vinařský fond

 

Ing. Jaroslav Machovec

ředitel

606 645 470

e-mail: machovec@vinarskyfond.cz

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína