Výzva pro vinaře a organizátory výstav a soutěží

Vážení vinaři a organizátoři výstav a soutěží vín, Rada VF připravuje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané v období od 1.1. do  15.2. 2020. Vyzýváme vás k zaslání návrhů na jednotlivé výstavy včetně zahraničních výstav a dále jednotlivé soutěže vín včetně zahraničních soutěží. Rada Vinařského fondu z těchto vámi zaslaných návrhů vybere ty, účast na nichž bude pro vystavovatele a účastníky soutěží vín podporována v  období platnosti těchto pravidel. Termín pro zaslání návrhů: 11.10. 2019 

Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: info@vinarskyfond.cz  

Na návrhy, které budou Vinařskému fondu doručeny později nebude brán zřetel.   

 

Za Vinařský fond   

Ing. Jaroslav Machovec

ředitel

mobil: 606 645 470

e-mail: machovec@vinarskyfond.cz  

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína