Salon vín - NSV 2019 - informace pro vinaře

Upozornění pro vinaře, dnes 8.10.2018 je poslední termín pro přihlášení vín do Salonu vín 2019.

Termín uzávěrky přihlášek: 8.10.2018.

Vážení vinaři, dovolujeme si Vás pozvat k účasti Vašich vín v 19. ročníku Salonu vín – národní soutěži vín 2019. Jedná se o nejvyšší národní soutěž vín, pořádanou Národním vinařským centrem, o.p.s. pod odbornou garancí Svazu vinařů ČR. Salon vín – národní soutěž vín ČR je finální soutěží systému Národní soutěže vín a navazuje na nominační kola ve vinařské oblasti Čechy a ve vinařské oblasti Morava (podoblasti Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké). Na vlastní soutěž navazuje stálá degustační expozice Salonu vín na státním zámku ve Valticích.

Změny oproti minulým ročníkům:
Oproti minulým ročníkům došlo pro rok 2019 k několika významným změnám ve statutu soutěže. Tyto změny byly zavedeny už v minulých letech a byly velmi dobře přijaty vinaři i veřejností.

• Hlavní změnou pro letošní rok je, že do finálového kola postoupí 400 vín, ze kterých se bude vybírat dva dny finální 100 vín.

• V letošním roce, stejně jako loni, budou vína svezena výrobci do „Centra Excelence“ na ulici Sobotní 1029, Valtice v daných termínech viz. níže.

• Došlo ke změně zastoupení vín pro finální výběr vín do expozice Salonu vín a to; u sladkých vín kategorie C ze 7 na 5 vín; u polosladkých vín kategorie B z 10 na 11 vín; a u růžových vín kategorie D z 1 na 2 vína.

• Došlo k celkovému posunutí termínů o cca 1 měsíc dopředu a prakticky ke sjednocení s kalendářním rokem. Hodnocení finálního kola bude již na začátku prosince a vinaři budou moci pracovat s výsledky soutěže ještě před vánočním trhem.

• Budou udělovány také stříbrné medaile vínům, které postoupily do druhého kola (do finální čtyřstovky) a zároveň ve finálním kole obdržely min. 84 bodů. Dřívější ocenění titulem „Salon vín ČR" (finální 100) je nyní „Zlatá medaile Salonu vín ČR". Vína, oceněná zlatou medailí budou celoročně prezentována v degustační expozici Salonu vín. Vína, oceněná stříbrnou medailí, budou dle možností prezentována formou krátkodobých prezentací a budou také vybírána na prezentační akce mimo expozici Salonu vín. Vzhledem k tomu, že celkově se systému Národní soutěže vín účastní přes 2200 vín a do 1. kola se přihlašuje pravidelně 1 000 – 1 200 vín bude i tak Salon vín – národní soutěž vín patřit k nejpřísnějším soutěžím vín u nás.

• Zavedení divoké karty – každý vinař, který získal alespoň jednu nominaci z oblastních kol, bude moci přihlásit do 1. kola Salonu vín – NSV ještě jedno víno ze své produkce mimo již nominovaná vína.

• Došlo k dalšímu posílení objektivity soutěže a laboratorní analytické kontroly vín. Všechna vína, postupující z 1. kola projdou laboratorní analýzou a laboratorní analýza bude prováděna namátkově také u vín, dodávaných do degustační expozice. 

Hlavní termíny:
• 10. 9. 2018 – spuštění registrace na registračním systému www.elwis.cz
• 8. 10. 2018 – ukončení registrace vín
• 23. 10. 2018 – 25. 10. 2018 – sběr vzorků, místo Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice
• 23. 10. 2018 od 8,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících v Znojemské podoblasti a ve Slovácké podoblasti
• 24. 10. 2018 od 8,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících v Mikulovské podoblasti a oblasti Čechy
• 25. 10. 2018 od 8,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Velkopavlovické podoblasti
• 19. – 22. 11. 2018 – hodnocení 1. kola soutěže (nová budova „Centrum Excelence“)
• 3. - 4. 12. 2018 – hodnocení 2. (finálního) kola soutěže (nová budova „Centrum Excelence“)
• 1. 2. 2019 – slavnostní otevírání nového ročníku degustační expozice Salonu vín 2019

Co získáte oceněním Vašich vín v této soutěži.
• Ocenění kvality Vašich vín na největší a nejprestižnější soutěži vín ČR
• Prezentaci a prodej ve stálé degustační expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valticích
• Prezentaci Vašich vín v katalogu a na webových stránkách soutěže
• Možnost označení oceněných vín formou samolepící medailičky, možnost umístění loga soutěže ve Vašich prezentačních materiálech
• Umísťování oceněných vín na prezentačních akcích v ČR i v zahraničí, které zajišťuje Národní vinařské centrum, o.p.s.

Pro případné další informace:
• Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra, e-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz , tel. 602 470 262
• Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, e-mail pavel.krska@vinarskecentrum.cz , tel. 721 414 575

Soubory ke stažení

Statut soutěže NSV - Salon vín 2019
pdf, 313608
Informace pro vinaře
pdf, 244481
Informační brožura Salon vín 2019
pdf, 8444549
Firmy s nominací NSV - Salon vín 2019
pdf, 65558
Nominovaná vína NSV - Salon vín 2019
pdf, 463459

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína