Salon vín - NSV 2022 - informace pro vinaře

Termín uzávěrky přihlášek: 17.9.2021.

Vážení vinaři, dovolujeme si Vás pozvat k účasti Vašich vín v 22. ročníku Salonu vín – národní soutěži vín 2022. Jedná se o nejvyšší národní soutěž vín, pořádanou Národním vinařským centrem, o.p.s. pod odbornou garancí Svazu vinařů ČR. Salon vín – národní soutěž vín ČR je finální soutěží systému Národní soutěže vín a navazuje na nominační kola ve vinařské oblasti Čechy a ve vinařské oblasti Morava (podoblasti Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké). Na vlastní soutěž navazuje stálá degustační expozice Salonu vín na státním zámku ve Valticích.

Důležité informace:

 • V letošním roce se budou do 1. kola opět vybírat pouze 3 lahve, postoupí-li víno do 2. kola, dodá vinař dalších 6 lahví.
 • Přihlašovací poplatek: 1000,- Kč + DPH/vzorek. Vinaři mající sídlo nebo provozovnu v poškozených obcích tornádem - Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín budou od poplatku osvobozeni.
 • V letošním roce, stejně jako v minulých letech, budou vína svezena výrobci do „Centra Excelence“ na ulici Sobotní 1029, Valtice v daných termínech viz. níže.
 • Divoká karta – každý vinař, který získal alespoň jednu nominaci z oblastních kol, bude moci přihlásit do 1. kola Salonu vín – NSV ještě jedno víno ze své produkce mimo již nominovaná vína. Prosím v přihlášce toto víno označte v kolonce Poznámka – „Divoká karta“
 • Došlo k dalšímu posílení objektivity soutěže a laboratorní analytické kontroly vín. Všechna vína, postupující z 1. kola projdou laboratorní analýzou a laboratorní analýza bude prováděna namátkově také u vín, dodávaných do degustační expozice.
 • Budou udělovány také stříbrné medaile vínům, které postoupily do druhého kola (do finální čtyřstovky) a zároveň ve finálním kole obdržely min. 84 bodů. Dřívější ocenění titulem „Salon vín ČR" (finální 100) je nyní „Zlatá medaile Salonu vín ČR". Vína, oceněná zlatou medailí budou celoročně prezentována v degustační expozici Salonu vín. Vína, oceněná stříbrnou medailí, budou dle možností prezentována formou krátkodobých prezentací a budou také vybírána na prezentační akce mimo expozici Salonu vín. Vzhledem k tomu, že celkově se systému Národní soutěže vín účastní přes 2402 vín a do 1. kola se přihlašuje pravidelně 1 500 vín, bude i tak Salon vín – národní soutěž vín patřit k nejpřísnějším soutěžím vín u nás.

Hlavní termíny:

 • 3. 9. 2021– spuštění registrace na registračním systému www.elwis.cz
 • 17. 9. 2021 – ukončení registrace vín
 • 23. 9. 2021 – 29. 9. 2021 – sběr vzorků, místo Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice
 • 23. 9. 2021 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Velkopavlovické podoblasti
 • 24. 9. 2021 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících v Mikulovské podoblasti   
 • 27. 9. 2021 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Slovácké podoblasti                                                                                                         
 • 29. 9. 2021 od 8,00 – 11,30 a od 12,00 – 15,00 hod. sběr vzorků vinařských firem sídlících ve Znojemské podoblasti a oblasti Čechy                                                                                     
 • 11. – 15. 10. 2021– hodnocení 1. kola soutěže (nová budova „Centrum Excelence“)                 
 • 24. - 25. 11. 2021– hodnocení 2. (finálního) kola soutěže (nová budova „Centrum Excelence     
 • 3. 2. 2022– slavnostní otevírání nového ročníku degustační expozice Salonu vín 2022

Co získáte oceněním Vašich vín v této soutěži.
• Ocenění kvality Vašich vín na největší a nejprestižnější soutěži vín ČR
• Prezentaci a prodej ve stálé degustační expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valticích
• Prezentaci Vašich vín v katalogu a na webových stránkách soutěže
• Možnost označení oceněných vín formou samolepící medailičky, možnost umístění loga soutěže ve Vašich prezentačních materiálech
• Umísťování oceněných vín na prezentačních akcích v ČR i v zahraničí, které zajišťuje Národní vinařské centrum, o.p.s.

Pro případné další informace:
• Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra, e-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz, tel. 602 470 262
• Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, e-mail pavel.krska@vinarskecentrum.cz, tel. 721 414 575

Soubory ke stažení

Salon vín 2022 - informace pro vinaře
pdf, 239885
Salon vín 2022 - seznam vín s nominací
pdf, 524173
Salon vín 2022 - seznam firem s nominací
pdf, 71080
Salon vín 2022 - statut soutěže
pdf, 2373584
Pyramida soutěže - Salon vín 2022
Pyramida soutěže - Salon vín 2022

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína