Informace pro žadatele o podporu z Vinařského fondu

Do 15. srpna je možno podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Na tomto místě zmiňme základní záležitosti:

1) termín podání žádosti: Žádost musí být podána tak, aby ji Fond obdržel nejpozději ve středu 15.8. Nenechávejte zaslání žádosti na poslední chvíli, nemáte zaručeno, že žádost podaná na poště např. v pondělí 13.8. bude včas doručena. Kromě klasické pošty můžete podat žádost osobně v kanceláři VF (denně mezi 8:00 a 16:00) nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (ne emailem!).

2) formulář: Ten je de facto stejný jako v minulém období, změnila se příloha č. 1 (čestné prohlášení). Ke stažení na vinarskyfond.cz v části Formuláře. Pokud jako výrobce vín podáváte žádost o účast na výstavě / soutěži vín, nevyplňujete přílohu č. 2 (projekt). K formuláři se přikládá doklad o IČ, např. výpis z OR, ŽL apod. (pokud podáváte více žádostí, doklad o IČ stačí v jednom vyhotovení).

3) účel podpory: položka č. 12 na první straně formuláře – A (účasti na výstavách, soutěžích - vinaři), B (výstavy, přehlídky, soutěže vín – organizátoři), D (školení, semináře, konference), E (tištěné materiály, web), F (vinařská turistika, jiné akce).

4) termín realizace žádosti – aktuálně se podávají žádosti s termínem realizace mezi 1.10. 2018 a 30.4. 2019. Pokud realizujete dlouhodobější projekt, jehož realizace započne např. 1.4. 2019 a skončí 30.6.2019, podejte žádost již nyní. Pokud ještě nevíte přesné datum konání akce, uveďte období/měsíc. U žádostí o podporu účasti na soutěži, výstavě stačí uvést rok.

5) seznam podporovaných soutěží, výstav, prezentačních akcí pro vinaře – výrobce vín (účasti)

Výstavy / prezentační akce: Táborský festival vína (2019), Vinařské Litoměřice (2019), IWSP (jarní termín 2019), Festival vína Český Krumlov (2018)

Soutěže vín (vše 2019): Vinalies Internationales, IWC London, Le Grands du Vin, Finger Lakes, Decanter, Texas International Wine Competition, Vinum Juvenale.

Výše podpory zůstává stejná jako v minulém termínu, tj. max. 50.000Kč pro výrobce na 1 výstavu/prezentační akci a 5000 Kč na 1 soutěž vín. Na každou akci je nutné podat samostatnou žádost (formulář).

Informace: www.vinarskyfond.cz - Podpory

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína