17. ročník soutěže o nejlépe hodnocené biovíno z ČR - informace pro vinaře

Vážení vinaři, zveme vás k účasti vašich vín na 17. ročníku soutěže o nejlépe hodnocení biovíno ČR. Uzávěrka přihlášek: do 6. srpna 2018. Poslání a cíl: 1. Soutěžní porovnání a odborné zhodnocení „biovína“ z různých vinařských oblastí, obcí a tratí v České republice; 2. podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších „biovín“ s původem v České republice; 3. Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko - vinařského oboru; 4. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci „biovína“, obchodníky a spotřebiteli.

Podmínky účasti v soutěži

1. Účastnit se mohou všechna vína z České republiky, která splní podmínky statutu a jsou vyrobená z ekologicky pěstovaných hroznů.

2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.

3. Přihláška musí být odevzdána včetně dokladu Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zatřídění vína (u jakostních vín) nebo dokladu o původu suroviny Přihlášky se vyplňují on-line na www.el

4. Dokladem o původu suroviny pro výrobu zemského vína z ČR se rozumí:

· kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou

· kopie ověření hroznů SZPI

· kopie dokladu o nákupu hroznů


Jeden vzorek představuje 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů).

Vína jsou osvobozena od účastnického poplatku.

Vína se přihlašují on-line přes systém www.elwis.cz 

Soubory ke stažení

statut (doc)
doc, 67072

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína