21. ročník soutěže o nejlépe hodnocené biovíno z ČR - informace pro vinaře

Vážení vinaři, zveme vás k účasti vašich vín na 21. ročníku soutěže o nejlépe hodnocení biovíno ČR. Uzávěrka přihlášek - do 20.7.2022. Účastnit se mohou všechna bio vína z České republiky, která mají certifikát ekologického zemědělství a která splní podmínky statutu.

Poslání a cíl soutěže

 1. Soutěžní porovnání a odborné zhodnocení „biovína“ z různých vinařských oblastí, obcí a tratí v České republice.
 2. podpora produkce a prodeje co nejkvalitnějších „biovín“ s původem v České republice.
 3. Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko - vinařského oboru.
 4. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci „biovína“, obchodníky a spotřebiteli.

Podmínky účasti v soutěži

 1. Účastnit se mohou všechna bio vína z České republiky, která mají certifikát ekologického zemědělství a která splní podmínky statutu.
 2. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.
 3. Přihláška musí být odevzdána včetně platného Certifikátu EZ – Osvědčení pro hospodářský subjekt podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007, dokladu Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zatřídění vína, nebo původu hroznů, nebo Rozhodnutí VOC o zatřízení vína v systému vín originální certifikace VOC. Přihlášky se vyplňují on-line na elwis.cz
 4. Dokladem o původu suroviny pro výrobu zemského vína z ČR se rozumí:
 • kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou
 • kopie ověření hroznů SZPI
 • kopie dokladu o nákupu hroznů

Jeden vzorek představuje 6 lahví (o obsahu 0,75 l, 0,5 l); příp. 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l – u speciálních výběrů).

Vína jsou osvobozena od účastnického poplatku.

Přihlášky se podávají elektronicky přes www.elwis.cz

Zde je ke stažení i statut soutěže.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína