47. Weinparade Poysdorf 2020 - informace pro vinaře

Vážení vinaři, jako každoročně zasílám přihlášku a podmínky účasti 47. Weinparade Poysdorf 2020, největší regionální soutěžní přehlídky vín rakouské vinařské oblasti Weinviertel, pořádané Okresní zemědělskou komoru Mistelbach, v Poysdorfu. Máte-li zájem zúčastnit se, přečtěte si prosím pozorně přiložené materiály i tyto informace.  

Stejně jako v minulých letech bude soutěž pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů, za podpory VF.

Chcete-li se zúčastnit této soutěže, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden z uvedených e-mailů nejpozději do neděle, 15. března 2020. E-mailem zaslané přihlášky budou následně potvrzeny rakouským pořadatelem, tím bude přihláška akceptová-na. Přihlášky dodané po termínu nebudou akceptovány!  

Přihlášené vzorky je možné dodat v uvedeném termínu (31.3 a 1. 4.) do Mistelbachu, viz podmínky účasti, nebo využít hromadný svoz a vzorky dodat do VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŇ, v pondělí 30. března 2020 od 8.00 do 16.00 hod. Vinařství Holánek je v Ivani u hlavní silnice směr Vranovice na konci obce vlevo.

DŮLEŽITÉ! Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do originálního kartonu na tři lahve! Kartony označte etiketou a zkratkou WP. Přihlášky vyplňte čitelně, vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouským pořadatelem za 1 vzorek činí € 42,--, zaplaťte jej předem výhradně převodem na účet pořadatele Bezirksweinbauver-band Poysdorf, IBAN: AT 78 32663000 00001669  BIC: RLNWATWWPOY. Řádný doklad vystaví následně rakouský pořadatel soutěže. NEPLAŤTE NA ÚČET MORAVÍNU! Přijímána nebude ani platba v hotovosti!

Poplatek požadovaný od všech přihlášených vinařství ve výši 100,--Kč/vzorek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťuje MORAVÍN, tj. organizační zajištění soutěže, překlady, náklady za německy hovořící obsluhující personál v den veřejné degustace, svoz a zařazení vzorků, aj. Platbu prosím proveďte při předání vzorků hotově, případně převodem na účet Moravínu u ČS č. ú. 1381622309/0800, v. s. 150320, faktura za služby bude Moravínem vystavena na vyžádání e-mailem.

Výsledky soutěže Vám sdělíme, jakmile je obdržíme od organizátora, od kterého je pak následně obdržíte poštou na Vámi uvedenou adresu společně s pozvánkou na zahájení. Slavnostní předání ocenění a veřejná degustace vín oceněných zlatou medailí a výše se uskuteční v sobotu 30. května 2020 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost.

Zdravím, přeji úspěch v soutěži a příjemný den                                                                            

za výbor Moravínu

Vladimíra Seidlová
místopředsedkyně

Soubory ke stažení

Podmínky soutěže
doc, 328
Přihláška
xlsx, 323

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína