Povolení pro novou výsadbu - prodloužení termínu

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství pana ing. Mariana Jurečky je možné požádat ÚKZÚZ o přidělení „Povolení pro novou výsadbu“ až do 31.7.2016 , maximálně však do naplnění kvóty 178 ha. K přidělení zůstává necelých 20 hektarů.

Bližší informace Vám podá:

Ing. Rostislav Gruna 
Vedoucí Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81

tel:    + 420 515 304 111
fax:   + 420 515 304 112
gsm: + 420 737 267 036

rostislav.gruna@ukzuz.cz
www.ukzuz.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína