Kurz PR ve vinařství - e-learning už běží, první praktická část již brzy!

Vážené vinařky, vinaři a zaměstnanci vinařských podniků, ve dnech 27.-28. června 2016 máte příležitost se zúčastnit v Národním vinařském centru ve Valticích prvního "ostrého" běhu praktické části dvakrát pilotně odzkoušeného kurzu Public relations ve vinařství.

Po prostudování e-learningové části tohoto nového vzdělávacího programu se sem sjedou studenti s nezbytným pemzem vědomostí, aby si je dále prohloubili na přednáškách zkušených lektorů. Ti se budou z větší části věnovat uvádění konkrétních příkladů, jejich rozboru a organizaci praktických úloh. Na této navazující praktické dvoudenní části budou získané poznatky rozšířeny např. o tvorbu tiskové zprávy, komunikačního plánu, simulovaného interview pro píšícího novináře, rozhlasového reportéra či televizní štáb. Nebude chybět také tvorba eventů, krizová komunikace včetně diskuze účastníků.

V e-learningu jsou probírána základní témata týkající se otázek public relations a čím se liší od marketingové komunikace, úlohy tiskového mluvčího, budování image, reputace a další otázky tohoto složitého oboru v podnikání. Nastudování učiva si lze průběžně ověřovat testovými otázkami.

Absolvováním vzdělávacího programu Public relations ve vinařství získají studenti mnoho impulzů ke správnému budování vztahu vinařské firmy s veřejností. Více informací a přihlášky v sekci Kurzy a semináře a na webu kurzu www.pr-vinarstvi.cz. Představu o e-learningu lze získat v demoverzi.

Lektoři kurzu a jejich profily:

JUDr. Luboš Bárta, MBA

Mgr. Václav Pavlečka

Na tvorbu a pilotní odzkoušení kurzu získalo Národní vinařské centrum finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/05.0072. Partnerem projektu byl Svaz vinařů České republiky.

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína