Okolí Šardic je často nazýváno moravské Toskánsko. Obec si v červnu připomene výročí

Malebné vinařské a folklorní Šardice na Slovácku si připomenou 730. výročí od první písemné zmínky o obci.

Šardice – Slovácká vinařská obec Šardice, rozkládající se jihozápadně od Kyjova v malebné krajině, často nazývané Moravské Toskánsko, si v červnu připomene 730. výročí od první písemné zmínky o obci.

První písemná zmínka o obci pochází z 6. 2. 1286, kdy olomoucký biskup Dětřich vydal rozhodčí listinu o zřízení šardické farnosti.

Téměř po celou dobu existence obce tato patřila brněnským augustiniánům. V obci tak působil i opat augustiniánského kláštera, Johann Gregor Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti.

Tradice vinařství

Vinařství bylo po staletí tradiční obživou občanů Šardic, je doloženo od 13. století. Doloženy jsou historické vinařské trati Stará hora, Dubový, Hejdy, Nové, Kamenné, koncem 17. století se kromě zmíněných tratí vzpomínají Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle, Klíny a Novosady. Většina názvů viničních tratí se dochovala dodnes. Vinařská tematika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z roku 1622, tak současného obecního znaku.

Vinařská stezka vede malebnou krajinou Šardic

Obec Šardice patří mezi vinařské obce Slovácké podoblasti, přes obec vede Mutěnická vinařská stezka, která je dlouhá 65 kilometrů. Přehledná a rovinatá trasa nabízí po krátkých stoupáních s maximálním převýšením 100 m daleké výhledy.

Míjí bývalou augustiniánskou biskupskou rezidenci (bývalé letní sídlo augustiniánského řádu na Starém Brně, vzniklé přestavbou staré sýpky kolem r. 1740) i historický Loyderův sklep, malebné vinohrady i sklepy.

Každé roční období nabízí pohled na vinice v jiném světle. Obzvláště magické jsou podzimní výhledy do vinic ve společnosti burčáku.

V Šardicích a jejich okolí je mnoho památek náboženského charakteru. Dominantou obce je nejstarší stavba – kostel sv. Michaela archanděla – barokní chrám na starším gotickém základě, přestavěném v 18. století.

Z dalších památek jmenujme například smírčí kámen z roku 1605 připomínající vpád Tatarů. Historicky hodnotná jsou pozdně barokní boží muka – socha sv. Trojice.

Mendelův vinařský spolek

Na historii vinařství v Šardicích se snaží navázat Mendelův vinařský spolek, který byl založen v roce 2001. Svými aktivitami podporuje cestovní ruch a kulturu v kontextu produkce vína. Spolek pořádá v průběhu roku několik akcí zaměřených na vinařství.

V jarních měsících je to místní výstava vín a otevření místní vinařské stezky, na přelomu měsíce července a srpna pak akce otevřených sklepů pod názvem Šardické sklepy dokořán a koncem srpna Zarážání hory, v listopadu svěcení mladých vín a ochutnávka. Spolek se věnuje i osvětové činnosti v oblasti pěstování a ošetřování vinic, školení degustátorů a školení zaměřená na moderní vinařské technologie. Od roku 2014 se zaměřuje i na propagaci interspecifických odrůd vín.

Letos pořádá již třetí ročník akce PIWI, což je přehlídka interspecifických odrůd vín, a Hibernal Fórum a v návaznosti na ochutnávku těchto vín i seminář zaměřený právě na pěstování a výrobu těchto vín.

Krásné šardické kroje si místní udržují

Pro Šardice je význačný vlastní kroj. Lidová kultura je zde stále živá. Občané se snaží o zachování místních tradic.

Například u příležitosti svátku svatého archanděla Michaela, jemuž je zasvěcen šardický kostel, pořádají v obci každoročně hody. Na nich jsou k vidění nádherné kroje a také tradice stárkovství. Mezi stále udržované zvyky patří i fašank, velikonoční šlahačka či kácání máje.

Šardice žijí bohatým kulturním a spolkovým životem

Pro obec je také významný bohatý kulturní a spolkový život. Působí zde dechové hudby Ištvánci, Šardičanka a Mladá muzika, folklorní sdružení Šardičan, které sdružuje mužské a ženské pěvecké sbory, slovácké kroužky dětí i dospělých, dvě CM – Denica a Červenica, Ochotníci ze Šardic, dobrovolní hasiči, chovatelé, myslivci, včelaři a další zájmové spolky. Významnou součástí života v obci je i sport, zejména kopaná, kterou provozuje FK Šardice a také florbalový oddíl DMFC Šardice.

Obecmádobré zázemí

V obci s více než dvěma tisíci obyvateli je základní i mateřská škola, zdravotní středisko, obecní úřad, pošta, knihovna, charitní pečovatelské zařízení.

Obec je členem DSO Mikroregion Hovoransko,DSOČOV Mistřín aDSOSeverovýchod.

Zdroj: www.sardice.cz

Zdroj: Slovácko
Datum vydání: 24.5.2016
Odkaz: http://www.hodoninskydenik.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína