Winepicnic Vinařská - Studentský festival vína - nabídka pro vinaře

2.6.2016, areál kolejí Vinařská, Brno. Projekt je unikátní svým zaměřením primárně na mladou generaci – studenty. Cílem je přiblížení vína mladým lidem jako fenoménu, nenásilné vzdělání v historii, současnosti našich vín a vinné kultuře. A samozřejmě zábava.

Historické pozadí. Proč se vlastně ulice a koleje Vinařská takto jmenují ? Málokdo ze studentů ví, že na tomto místě bývaly vinohrady a na přilehlé ulici Hlinky vinné šenky. Máme k dispozici dostatek historických materiálů, které nám umožní seznámit poutavou formou cílovou skupinu s touto velmi zajímavou historií. Uvedeme je tak do kontextu místa. Cílem je vzbudit zájem nejen o historii, ale přimět mladé lidi k dalšímu poznávání krás našich vín a vinařství, která mají na dosah.

 Cílová skupina a její oslovení:

 Mladí lidé, studenti Masarykovy University a dalších vysokých škol v Brně, kteří se o víno začínají zajímat, objevují jeho krásu. Celkem oslovíme komunikací 40.000 studentů a jejich přátel !

Pro vinaře:

 Na festivalu bude presentováno samotnými vinaři či zástupci vinařství 15 vinařství. Tato budou zastoupena mladými vinaři, enology, („mladí presentují vína mladým“), další vinařství budou zastoupena víny presentovanými a prodávanými na stánku Vinařského Institutu.

Presentace před akcí :

Všechna vinařství budou presentována na webových stránkách festivalu

Postupně budou vinařství presentována na FB festivalu

V průběhu akce - čas konání od 16 do 22 hod.

Každé z vinařství bude mít připraven prodejní prostor ve velkém párty stanu pro vinaře – stůl délky 1,5m

Každé vinařství bude mít k dispozici skladovací prostory pro zásobování prodejního místa a obsluhu na zásobování

Každé vinařství bude mít možnost presentace na pódiu akce a pozvání ke svému stánku

Presentace na programu akce

Systém prodeje :

Každé vinařství prodává vína za ceny, které si určí

Každé vinařství prodává vína na svůj účet – neodvádí z prodeje nic pořadateli

Jediná podmínka je, že v nabídce bude alespoň jedno víno v prodejní ceně 15,-Kč/dcl (množství takového vína do prodeje je na vinaři), ostatní vína v nabídce budou za ceny určené vinařem

Vinařství si umístí na svůj stánek ceník

 Podmínky pro vinaře :

Úhrada části nákladů za prodejní a presentační místo : 2.500,-Kč + DPH – splatná do 31.5.2016 na základě faktury. Vinař objedná účast vyplněním objednávky, kterou obdrží mailem.

Úhrada za dodávku ledu – bude dodáván průběžně podle požadavků (podle počasí)

Žádosti o účast zašlete do 25.4.2016

na mail : psotka@vinarskyinstitut.cz

Žádost musí obsahovat :

 - název vinařství

- kontaktní osobu - mail a telefon

- odkaz na webové stránky

 

Případné doplňující dotazy směřujte na Petra Psotku, telefon 602 734 885

 

Kritéria výběru :

 - jedná se o studentský festival vína, kde chceme dát prostor mladým vinařům nebo vinařstvím, kde je enolog nebo jiná klíčová pozice ve výrobě vína ve věku 35 let

- posouzení nabídky vín a vhodnosti vinařství pro presentaci na festival,má za festival v kompetenci lektor Vinařského Institutu a sommelier pan Martin Procházka

 

V Brně dne 18.4.2016

Ing. Petr Psotka, ředitel Vinařského Institutu

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína