Alkohol zodpovědně

Dobrá nálada a příjemné uvolnění tradičně k vínu patří, ale i v případě konzumace tohoto ušlechtilého nápoje narážíme na jistá omezení. Alkohol má při střídmé konzumaci příznivý účinek na zdraví a není v žádném případě v rozporu se zdravým životním stylem, ale nezodpovědná konzumace přináší řadu závažných problémů, na které lékaři pravidelně upozorňují.

Nadměrné pití alkoholu může vést k onemocnění jater, ke vzniku cukrovky, nádorovým onemocněním, vysokému krevnímu tlaku, nebo chorobám srdce a cév. Naproti tomu může alkohol, zejména při pravidelném příjmu malého množství působit jako lék snižující výskyt nemocí srdce, mozkových mrtvic, vysokého krevního tlaku nebo cukrovky.

Zásadním problémem je také konzumace alkoholu v těhotenství. Lékaři zde upozorňují zejména na rizika postihující plod v těle matky, tzv. fetální alkoholový syndrom (FAS). Jedná se o soubor odchylek, ke kterým může dojít, pokud matka během těhotenství holduje alkoholu. Alkohol totiž putuje i k dítěti, jehož játra nejsou schopna efektivně odbourávat. Mezi hlavní znaky FASu se řadí plochý a široký nos, malá hlavička a nedostatečně vyvinutá rýha mezi nosem a horním rtem. Mezi časté odchylky se řadí i nižší porodní váha a malý vzrůst, syndrom ale může dítěti uškodit i daleko vážněji.

Velmi rizikové pro zdraví tělesné, duševní i sociální je také konzumace alkoholu nezletilými. Podle nedávné studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se totiž jen od roku 2002 počet patnáctiletých, kteří již mají zkušenost s alkoholem, zvýšil ze 70 % na 94 %. Tato změna souvisí především s nedostatečnou prevencí mezi mládeží a všeobecnou tolerancí české společnosti k alkoholu, která má často tendenci rizikovost alkoholu pro děti a nezletilé podceňovat.

Bezprostřední dopad nezodpovědného pití alkoholu na řidiče možná není na první pohled patrný, ale účastníci dopravních nehod s vážnými zdravotními důsledky či oběťmi na životech by měli jistě jiný názor. Alkohol je totiž jednou z nejčastějších příčin autohavárií. Samotné riziko, že řidič pod vlivem alkoholu způsobí dopravní nehodu, je mezi 0,3 až 0,9 promile pětkrát větší, než u řidiče střízlivého. V rozmezí 1 až 1,4 promile je pravděpodobnost již více než třicetkrát větší a s více než 1,5 promile v krvi riskuje řidič 128x víc než za střízliva.

Dopřávejme si náš oblíbený alkohol, ale zodpovědně!

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína