Integrovaná ochrana révy - seminář

Institut pro regionální spolupráci a Národní vinařské centrum si Vás dovolují pozvat na seminář

Aktuální problémy ochrany révy a integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy

Po předchozích úspěšných a žádaných seminářích na téma ochrany révy vinné s Ing. Ackermannem byl připraven další termín na konec letošního roku.

Náplň: Zásady integrované ochrany rostlin, integrovaná a ekologická produkce. Základní informace o přípravcích na ochranu rostlin (fungicidy, akaricidy, insekticidy), zásady správného použití pesticidů. Opatření k předcházení vzniku rezistence škodlivých organizmů (antirezistentní strategie). Abiotická poškození révy. Významné virové, bakteriální a houbové choroby a významní živočišní škůdci révy, příznaky napadení, resp. poškození, biologie patogenů, bionomie škůdců, výskyt a škodlivost. Systémy integrované ochrany proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům révy se zdůrazněním významu komplexu preventivních opatření a usměrněné chemické ochrany (prognóza výskytu škodlivých organizmů a signalizace termínů ošetření, prahy ekonomické škodlivosti, optimální volba pesticidu).

Přednášející: Ing. Petr Ackermann, CSc.
Dlouholetý zaměstnanec ÚKZÚZ, Odboru karantény a ochrany rostlin Brno, později SRS, Odboru prostředků na ochranu rostlin Brno, kde pracoval ve funkcích vedoucího oddělení všeobecné ochrany a diagnostiky, později ochrany rostlin proti houbovým chorobám a následně fytopatologie. Odborně je zaměřen především na ochranu ovocných plodin a révy. Zajišťuje rozsáhlou přednáškovou a poradenskou činnost pro rostlinolékaře i pěstitele. Externě přednáší na Mendelově univerzitě v Brně problematiku integrované ochrany ovocných plodin a révy. Publikuje ve vědeckých a především odborných časopisech. Je členem redakční rady časopisu Vinařský obzor. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ochrana rostlin.

Termín: 10. 12. 2015 v době od 8.30 do 14:30 hod.

Místo konání:
Národní vinařské centrum, o.p.s.

Zámek 1
691 42 Valtice

Účast na semináři je bezplatná. Účastníci získají aktuální informace o trendech a problémech v integrované ochraně révy. Každý účastník obdrží vzdělávací materiály v písemné podobě a na CD.
Výklad jednotlivých témat bude vhodně přerušen přestávkou. Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení (zdarma).
Seminář financuje Institut pro regionální spolupráci.

Přihlásit se můžete na stránkách Národního vinařského centra v sekci Kurzy a semináře. V případě dotazů volejte na tel. 731 603 843. Registrujte se, prosím, nejpozději 7 dní před konanou akcí, abychom Vám mohli zajistit propagační materiály. V případě omezených časových možností můžete za sebe vyslat svého zástupce. Zaregistrovat se můžete ihned !!!

 

Soubory ke stažení

Pozvánka (pdf)
pdf, 106662

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína