MARKETING VINAŘSKÝCH STEZEK

Vinařské stezky na Moravě a vinné cesty na Slovensku nabízí velkou škálu produktů a služeb vinařské turistiky. Ty moravské mají za sebou již třináct sezón a pod patronací národní agentury CzechTourism míří na zahraniční trhy. Na Slovensku se především Malokarpatská vinná cesta etablovala jako sdružení vinařů pořádající velké akce typu otevřených sklepů.

Přeshraniční Vinná cesta Záhorie zase hledá způsoby, jak se propojit s aktivitami sousední jižní Moravy i vinařského regionu Malých Karpat. Různé cesty rozvoje a odlišné zkušenosti jsou předmětem odborného semináře, který pod názvem Marketing vinařských stezek pořádá Partnerství o. p. s. a slovenský partner Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. s podporou Fondu Regionálního rozvoje Evropské unie.   

Morava je již proslulá stezkami za vínem zejména pro cyklisty, kteří se stali významnou skupinou návštěvníků vinařství, sklepů a ubytovacích i stravovacích zařízení. Inspiraci zde proto hledají další vinné cesty ze Slovenska, zejména přeshraniční Vinná cesta Záhorie, ale také Podunajská vinná cesta nebo Tokajská vinná cesta z východního Slovenska. „Vinařská turistika není jenom o pití vína. Musí nabídnout typický zážitkový mix, složený z vinařských produktů a služeb, ale také aktivních forem turistiky, doplněných kvalitními turistickými službami,“přibližuje obsah vinařské turistiky Ing. Juraj Flamik, odborník a organizátor mnoha vinařských akcí a dodává: „V posledních letech k nám jezdí vinaři i profesionálové v turistice z různých oblastí Slovenska, aby nahlídli za oponu úspěchu vinařské turistiky na Moravě.“ Jak však dále upozorňuje, Moravské vinařské stezky nelze jednoduše kopírovat. Určitě jsou však tematickým regionálním produktem, který dlouhodobě přináší velké příležitosti celkovému rozvoji turistiky na jižní Moravě. V současnosti vinařské stezky propojují nabídky samotných vinařů, ubytovatelů a provozovatelů turistických cílů s produkty cestovních kanceláří a nabídkou obcí i regionů. O marketing celkového produktu se Nadace Partnerství dělí s Národním vinařským centrem i Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy.

Právě k některým aspektům marketingu vinařských stezek a potenciálu vzájemné spolupráce bude věnován česko-slovenský seminář, který se uskuteční dne 17. 9. 2014 v Holíči na Slovensku. Hlavními prezentujícími z Moravy budou Ing. Juraj Flamik s tématem přínosu vinařských stezek pro region jižní Moravy a Ing. Petr Gondáš z Národního vinařského centra s příspěvkem o institucionální podpoře marketingu ze strany Vinařského fondu, NVC i orgánů Jihomoravského kraje. Srovnání pozice Vinné cesty Záhorie s dalšími podobnými organizacemi na Slovensku pak přiblíží Milan Hollý z Tiskové a informační kanceláře Záhorie.

Seminář se uskuteční dne 17. 9. 2014 od 9:30 ve společenském sálu Restaurace Jozef ll. na Bratislavské ulici 20, v Holíči (SK). Seminář je určený zástupcům obcí, zájmových sdružením i podnikatelům. Účast na semináři je zdarma.

Přihlásit se je možné do 12. 9. 2014 přes elektronický formulář zde ( http://bit.ly/1BJGFGi) nebo na adrese: eva.kvapilova@nap.cz, tel: 515 903 121, mob. 608 337 137.      

Soubory ke stažení

Tisková aktualita
docx, 21869
Pozvánka
pdf, 369534

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína