Profesní studium MBA Public relations a marketingová komunikace - specializace pro vinaře a obchodníky s vínem

Profesně vzdělávací program připraví absolventy na to, jak efektivně komunikovat nabízená vína, jak komunikovat uvnitř i vně organizace, jak správně tvořit efektivní tiskové zprávy, jak pracovat s médii, jak budovat dobrou pověst podniku, jak získat na svou stranu klíčovou veřejnost a vybrané cílové skupiny. Zvláštní pozornost je v programu věnována specifickým nástrojům, používaným ve světě v obchodu s vínem.

Zvládnutí těchto oborů je výraznou komparativní výhodou proti konkurenci. Detailně seznamuje účastníky s terminologií, moderními principy a způsoby využívání public relations.

Základní studijní pomůckou je stejnojmenná kniha JUDr. Luboše Bárty, MBA, která získala ocenění Mezinárodní organizace pro révu a víno se sídlem v Paříži Prix de l´OIV za nejlepší ekonomickou knihu roku 2014. Její autor je vedoucím tohoto studijního programu. V průběhu studia se na lektorských setkáních setkají studenti s některými z těchto zkušených lektorů:

JUDr. Luboš Bárta, MBA
Doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
Ing. Ondřej Kubala
Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
Ing. Mgr. Luďka Raimondová
Mgr. Klára Laušová Kazelleová
PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.
Petr Sedláček
Ing. Michal Uryč
Mgr. Leoš Bárta
Mgr. Pavel Mašek

Obory PR a MARCOM jsou v rukách zkušeného manažera velmi efektivními nástroji při řízení firmy, komunikaci jejích cílů, vizí a hodnot. Hlavním obsahem studijního programu je seznámit studenty se šíří oboru public relations, s jeho obvyklými standardy i s moderními nástroji, jakými jsou sociální sítě, virál, buzz či guerillová komunikace, aby získali profesionální kompetence a dokázali zručně komunikovat jak uvnitř organizace, tak vně - s médii, dodavateli a odběrateli, se stávajícími i potenciálními zákazníky. Cílem je naučit se využívat prostředků public relations jako systémového nástroje řízení a komunikace, efektivně plánovat a realizovat komunikační projekty včetně předvídání a komunikace rizik a případných krizových situací.

Studijní program Public relations a komunikace se specializací na komunikaci a obchod s vínem je určen malým, středním i velkým vinařům, vedoucím pracovníkům a manažerům vinařských podniků, obchodních organizací i zařízení vinařské turistiky, kteří chtějí efektivně využívat metod public relations ke zjišťování přání a utváření názoru veřejnosti a ke zdokonalení komunikace svých produktů. Nabyté vzdělání bude výhodou pro F&B manažery, sommeliery, majitele restaurací, vináren, vinoték. Studia se mohou účastnit odborníci s ukončeným vysokoškolským vzděláním nebo manažeři s úplným středoškolským vzděláním a prokazatelnou alespoň pětiletou manažerskou praxí.

Business Institut se snaží vyjít vstříc manažerům vinařských firem a program MBA proto vypisuje nejen ve studovnách v sídle školy v Praze, ale pokud se sejde alespoň 12 zájemců, také ve Valticích v prostorách Národního vinařského centra.

Cena programu MBA je 98.000 Kč bez DPH.

Každý nově přihlášený student (vztahuje se na všechny programy MBA, BBA nebo LLM) získává roční předplatné Beck Online Pro - unikátní online knihovna, která nabízí nejrozsáhlejší databázi denně aktualizovaných předpisů, vzorových smluv, judikatury, právnických časopisů, literatury a další odborných publikací!

Podá-li student závaznou přihlášku ke programu MBA spolu s kolegou ze zaměstnání, s partnerem nebo kamarádem, získá každý student slevu ve výši 7.000 Kč z celkové ceny studia včetně DPH. Do poznámky k přihlášce je nutno napsat "AKCE STUDIUM VE DVOU" a jméno druhého studenta.

Přihlášky se podávají on-line na adrese http://www.businessinstitut.cz/prihlaska-on-line . Do poznámky dole uveďte místo, kde si přejete studovat – VALTICE nebo PRAHA.

Budou-li otevřeny oba programy, může se student, který se nemohl zúčastnit lektorského setkání ve Valticích, zúčastnit lektorského setkání v Praze. Pokud by se snad nepodařilo naplnit minimální limit 12 studentů pro studium na Moravě, bude přihlášeným nabídnuta možnost studia v Praze. Máme zkušenost z mnoha dalších studijních oborů, že studenti z celé republiky nemají problém účastnit se jedenácti lektorských setkání v sídle školy. Závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce se koná vždy v sídle školy.

Jak studium vypadá?

Studium programu MBA Public relations a komunikace - specializace pro vinaře a obchodníky s vínem je rozloženo do tří semestrů, z nichž každý je dále rozdělen na čtyři studijní moduly. Celé studium probíhá v českém jazyce kombinovanou formou. Jde o spojení distanční formy studia (e-learningu) s tematickými setkáními s lektory, která probíhají za každý studijní modul v rozsahu 180 minut (tedy jednou v měsíci). Současně mohou studenti využívat konzultace s lektorem prostřednictvím studentské sekce na www.businessinstitut.cz, osobně nebo prostřednictvím virtuální učebny. Student během studia neskládá dílčí zkoušky, ale prostředkem kontroly jsou postupové práce. V posledním modulu třetího semestru student vypracovává závěrečnou disertační práci, jejíž obhajobou a složením závěrečné zkoušky je studium úspěšně zakončeno. Délka studia profesního vzdělávacího programu MBA Management, organizace a řízení je 1,5 roku.


Nad rámec studia připravuje Business institut pro studenty zdarma mnoho zajímavých přednášek a blokových modulů, setkání s významnými osobnostmi veřejného a dospodářského života; stejně tak mohou studenti v rámci studia navštěvovat lektorská setkání z jiných studijních programů.

Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce, kde nalezne veškeré informace o průběhu studia a potřebné studijní materiály. Studentská sekce dále slouží studentům také jako prostředek pro komunikaci s lektory nebo studijním oddělením. Studenti mají k dispozici knihovnu Business Institutu, kde naleznou vybranou literaturu ke studiu.

Nový cyklus profesních vzdělávacích programů MBA začíná 1. října 2014, samotné studium ale až v průběhu měsíce.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína