Seminář - průvodní doklady, povinná hlášení do Registru vinic

[POZOR - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!] V souvislosti se striktním vyžadováním průvodních dokladů při uvádění do oběhu vinařských produktů v souladu s NK (ES) č. 436/2009 v platném znění, od SZPI, svoláváme za účelem vysvětlení legislativních okolností a povinnosti ve věci vyžadování a vystavování průvodních dokladů odborný seminář.

Vzhledem k tomu, že SZPI v současné době vydala metodický pokyn pro vydávání průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů, chtěli bychom usnadnit vinařské veřejnosti - zejména producentům, resp. obchodníkům s vínem, osvětovou činností jak tyto dokumenty správně vystavovat. Za tímto účelem je svolán seminář s tímto tématem. Ing. B. Pavelka vysvětlí přítomným povinnosti, způsoby vystavování dokladů a zodpoví na případné dotazy. Tento seminář je doplněn pracovníkem z ÚKZÚZ Ing. R. Grunou, který v rámci své prezentace vysvětí povinnosti týkající se povinných podání a hlášení vůči Registru vinic.

Odborný seminář se koná dne 10.9.2014 v 9.00 hodin v budově víceúčelové haly Vinařské školy ve Valticích na Střelecké ulici v areálu Školního statku. Viz zde: http://www.mapy.cz/s/cEAn

Vstup volný, nutná registrace konkrétního účastníka na mail svcr@svcr.cz (za účelem zajištění míst v sále). Bez registrace může být odmítnut vstup.

Případné dotazy Ing. Martin Půček, martin.pucek@svcr.cz , tel. 606743231.

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína