Weinparada Poysdorf 2014 - informace pro vinaře

Vážení vinaři, zasílám přihlášku a podmínky účasti soutěžní přehlídky vín 41. Weinparade Poysdorf 2014, přečtěte si prosím pozorně přiložené podklady. Stejně  jako  v minulých  letech  bude  soutěž  pro  naše  vinaře  organizačně  zajišťovat  Moravín,  svaz moravských vinařů ve spolupráci s NVC Valtice.   

Máte-li  zájem  zúčastnit  se  této  soutěže  prostřednictvím  Moravínu,  zašlete  dle  dispozic  řádně vyplněnou přihlášku na jeden z výše uvedených e-mailů nebo na korespondenční adresu: MORAVÍN, Nová 48, 692 01 Mikulov nejpozději do 12. března 2014. Přijetí přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu  bude  zpětně  potvrzeno  a  tím  přihláška  akceptována,  přihlášky  došlé  po  termínu  nebudou akceptovány!

DŮLEŽITÉ! Přihlášené vzorky je možné dodat do Mistelbachu samostatně viz podmínky, nebo využít nabízenou službu a vzorky dodat do NVC Valtice,  v pondělí 31. března 2014 od 8.00 do 16.00 a v úterý 1. dubna 2014 od 8.00 do 12.00 hod., odkud bude organizován hromadný svoz. Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně  do  kartonu  na  tři  lahve,  kartony  označte  etiketou  a  zkratkou  WP!  Přihlášky prosím vyplňte čitelně,  vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouskou stranou za vzorek činí € 36,--, zaplaťte jej převodem výhradně na adresu pořadatele v Rakousku (viz podmínky soutěže) nebo při předání vzorků v eurech v NVC (řádný doklad bude vystaven dodatečně pořadatelem soutěže). NEPLAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET MORAVÍNU!

Za  poskytnuté  služby  tj.  dopravu,  náklady  za  obsluhující  personál  v den  veřejné  degustace  a organizaci požadujeme  zaplacení  organizačního  poplatku ve  výši  400,--Kč/firma  při  předání  vzorků hotově  příp.  převodem  na účet  Moravínu  u  České  spořitelny č.  ú.  1381622309/0800,  v.  s.  020414.

Poplatek  je  určen  na  pokrytí  části  nezbytných  nákladů,  které  pro  Vás  dle  požadavků  organizátora zajišťujeme.

Předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční v sobotu 7. června 2014 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost.

Zdravím, přeji příjemný den a úspěch

Vladimíra Seidlová                                                      
výkonná místopředsedkyně  

Soubory ke stažení

Informace (pdf)
pdf, 272159
Přihláška (xls)
xls, 98304
Podmínky účasti (pdf)
pdf, 135100

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína