Konference RÉVA A KRAJINA

Po loňské konferenci Apelace, která měla velký úspěch pokud se týká návštěvnosti i zpětných ohlasů, organizuje VOC MODRÉ HORY o.s. další konferenci pojednávající o apelacích a teroir, tentokráte s názvem RÉVA A KRAJINA. VOC MODRÉ HORY tak opět pomocí setkání tohoto typu otevírá často skloňovanou otázku výroby vín s originálním charakterem, vín z určité apelace. Tato a další setkání jsou přínosem k vybudování jednotného apelačního systému v České republice, který bude sjednocovat filosofii klasifikace doposud schválených VOC vín.

Probírat se budou otázky týkající se světových vinařských regionů typických určitou krajinou a otázky týkající se krajinářské architektury. Nebude chybět ani legislativní sekce, která návštěvníkům napoví jak chce Evropská unie směřovat ráz vinohradnické krajiny, respektive, které krajinotvorné činnosti budou podporovány. Vinohradnická krajina bude probírána i z hlediska ekologie a prezentace typického vinařského podniku šetrného ke krajině. V odpolední sekci vystoupí RNDr. Václav Cílek a JUDr. Jiří Mejstřík s tématy Genius Loci ve vinicích a Réva, krajina a sociální ekologie.

Konference je určena vinařským podnikům, které se zaměřují na šetrné postupy ve vinicích a pro něj je důležité ve svých vínech promítnout výraz pěstebního regionu.

Bližší info a přihlášky: paní Pavla Škrabalová, info@vocmodrehory.cz, tel: 734477561

{soubory files_aktuality_2824}

Soubory ke stažení

pdf, 4636381

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína