Moderní vinař

Národní vinařské centrum ve Valticích vytvořilo a pilotně odzkoušelo v předešlých měsících moderní formu vzdělávání o vinohradnictví, vinařských technologiích, legislativě a marketingu. Jednalo se o kombinovanou formu studia pomocí e-learningového prostředí a praktické části. Kurz „Moderní vinař“ je určen pracovníkům a podnikatelům ve vinohradnictví a vinařství.

Výhodou e-learningové formy studia je zejména její snadná dostupnost a časová flexibilita. Frekventanti si mohou nastudovat jednotlivé kapitoly v domácím prostředí a v libovolném termínu. V kurzu jsou probírána zevrubná témata týkající se např. zakládání a ošetřování vinic, vinařských technologií výroby bílých, červených i růžových vín, aktuální vinařská legislativa a vinařský marketing. Po absolvování e-learningu, ve kterém jsou znalosti jednotlivých kapitol ověřovány průběžnými testy, se mohou frekventanti přihlásit na praktickou část, na níž jsou rozšiřovány poznatky z e-learnignu a testovány znalosti práce s malou vinařskou laboratoří. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu.

Předpokládané zpřístupnění kurzu široké veřejnosti je plánováno na druhou polovinu roku 2013. Cílem již realizovaných 2 pilotních běhů bylo ověření funkčnosti a nastavení e-learningu a získání zpětné vazby od účastníků na vytvořený kurz. Aktuální informace o projektu budou zveřejňovány na stránkách kurzu Moderní vinař i národní webové stránce moravských a českých vín:

www.modernivinar.cz
www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz

Na vytvoření a pilotní odzkoušení kurzu se podílela skupina odborníků z Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnické fakulty v Lednici, Národního vinařského centra a Svazu vinařů České republiky, který je zároveň partnerem projektu. Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení je financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/03.0047.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína