Weinparade Poysdorf 2013 - informace pro vinaře

Vážení vinaři, zasílám přihlášku a podmínky účasti soutěžní přehlídky vín 40. Weinparade Poysdorf 2013, přečtěte si prosím pozorně přiložené podklady. Stejně jako v minulých letech bude soutěž pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů ve spolupráci s NVC Valtice.

Máte-li zájem zúčastnit se této soutěže prostřednictvím Moravínu, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden z výše uvedených e-mailů nebo na korespondenční adresu: MORAVÍN, Nová 48, 692 01 Mikulov nejpozději do 12. března 2013. Přijetí přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu bude zpětně potvrzeno a tím přihláška akceptována, přihlášky došlé po termínu nebudou akceptovány!

DŮLEŽITÉ! Přihlášené vzorky můžete dodat do Mistelbachu samostatně viz podmínky, nebo využít nabízenou službu a vzorky dodat do NVC Valtice, v úterý 2. dubna 2013 od 8.00 do 16.00 hod., odkud bude organizován hromadný svoz. Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do kartonu na tři lahve, kartony označte etiketou a zkratkou WP!

Účastnický poplatek za vzorek činí € 36,--, zaplaťte jej převodem výhradně na adresu pořadatele v Rakousku (viz podmínky soutěže) nebo při předání vzorků v eurech v NVC (řádný doklad bude vystaven dodatečně pořadatelem soutěže). NEPLAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET MORAVÍNU!

Žádáme účastníky soutěže o zaplacení organizačního poplatku za poskytnuté služby ve výši 300,--Kč/firma buď při předání vzorků hotově příp. převodem na účet Moravínu u České spořitelny č. ú. 1381622309/0800, v. s. 02413. Poplatek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů na dopravu, organizaci ale i náklady za obsluhující personál v den veřejné degustace, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťujeme.

Předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční 18. května 2013.

Přejeme úspěch a řadu odborných zážitků

Vladimíra Seidlová
výkonná místopředsedkyně

Soubory ke stažení

WP - info (doc)
doc, 256512
WP - podmínky účasti (pdf)
pdf, 28800
WP - přihláška (pdf)
pdf, 76961

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína