KRÁL VÍN ČR 2012 předal ocenění

Tisková zpráva, www.kralvin.cz

Vinařství Volařík stále trhá rekordy a získává nejlepší kolekci již potřetí za sebou. Na královský trůn usedá podruhé v historii projektu KRÁL VÍN České republiky Znovín Znojmo, opět se sladkým vínem. Championem se stal znovínský Tramín červený 2011, výběr z bobulí se ziskem 92,4 bodu.

Pořadatelé pro letošní rok opět zdokonalili systém hodnocení vín, do nějž nejvíce promluvila možnost individuální dekantace. Ředitel soutěže Branko Černý k tomu říká: „Vína přes dekantační karafy degustátorům podáváme již několik let. Letos jsme prodloužili povinnou dobu dekantace a navíc nabídli vinařům, aby v přihlášce uvedli dobu svou. Chtěli jsme tím přilákat do soutěže mnohorozměrná vína i ze starších ročníků, která se běžně do soutěží nedávají. Cíl byl splněn a já s nadšením sledoval diskuse degustátorů nad červenými víny evropského formátu po 12 či dokonce 24 hod dekantace. Vítěz kategorie červených vín pobyl v karafě 12 hod. Upřímně řečeno jsem to u Ladi Tetura rozhodně nečekal, ale klobouk dolů! Kdoví kolik krásných vín zatím zůstává ukryto ve sklepích, protože se je vinaři dosud báli na soutěže přihlásit.“

Nejlepší vína v jednotlivých kategoriích:

Champion: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Tramín červený 2011, výběr z bobulí 92,4 bodů

Kategorie bílých vín do 7 g zbytkového cukru: Vinařství Volařík Ryzlink rýnský 2011, pozdní sběr 88,2 bodů

Kategorie červených vín do 7 g zbytkového cukru: Vinařství Vladimír Tetur Rulandské modré barrique 2008, výběr z hroznů 89,6 bodu

Kategorie růžových vín do 70 g zbytkového cukru: Vinařský dvůr Němčičky Rosé Rúžený 2011, VOC 87,6 bodu

Kategorie červených a bílých vín od 7 do 70 g zbytkového cukru: Vinařství Galant - Dobrá adresa, s. r. o. Ryzlink rýnský 2009, pozdní sběr 91,2 bodu

Kategorie vín nad 70 g zbytkového cukru: Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. Cabernet Sauvignon 2010, ledové víno 90,2 bodu

Do KRÁL VÍN České republiky 2012 přihlásili vinaři celkem 882 vzorků. Tragicky dopadla účast českých vinařství, které po jarních mrazech přišly o většinu úrody ročníku 2011 – účastnil se pouze jeden. Vína jsou tradičně rozdělena do šesti kategorií dle druhu a zbytkového cukru. Nejméně obsazenou kategorií je kategorie perlivých vín, kterých bylo v souladu s podmínkami soutěže přihlášeno jen 8, takže poprvé nebyla tato kategorie otevřena jako samostatná. 15, naopak nejvíce obsazenou je kategorie vín od 7 do 70 g zbytkového cukru, kterých bylo přihlášeno 379. Vinaři přihlásili 102 rosé a klaretů, 168 bílých vín do 7 g zbytkového cukru, 201 červených vín do 7 g zbytkového cukru a 24 sladkých pokladů. Většina vín byla pochopitelně z ročníku 2011.

Pět vín letos pokořilo hranici 90 bodů, celkem 61 vín získalo 86 bodů a více. Vysoká úroveň vín je dána i faktem, že příděl medailí skončil na 83 bodech. Neuvěřitelných 283 vín získalo 80 – 82,8 bodů a nemají medaili! Degustátoři přidělili celkem 24 zlatých medailí se symbolem pěti korunek, 85 stříbrných se symbolem čtyř korunek a 176 bronzových – tříkorunkových. Veřejnost se se všemi medailovými víny může setkat na některém z Královských koštů, které proběhnou v říjnu v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a Hustopečích. Znalcům je určeno Turné KRÁLE VÍN – degustace 15 nejlepších vín řízená autorem projektu Branko Černým, která se koná ve více než 20 vinotékách napříč celou ČR.

Samostatnou kapitolu tvoří soutěž kolekcí. V souladu se statutem soutěže, se všechna vinařství, která přihlásila šest a více soutěžních vzorků účastnila soutěže o nejlepší kolekci vín. Hodnocení kolekce vzniklo prostým průměrem hodnocení šesti nejlépe hodnocených vín vinařství. V loňském roce Branko Černý chválil Filipa Mlýnka za navýšení průměrné známky kolekce oproti roku 2010 o 1,33 bodu na 87,33. Tato průměrná známka ze šesti vín se zdála již nepřekonatelná. Ovšem v letošním roce přidává Vinařství Volařík další bod a průměr se zastavuje na 88,3 bodu! Navíc na druhého v pořadí získal téměř dva body. Tím druhým byl boutique vinař s BIO přístupem Georgios Ilias. Na třetím místě v soutěži kolekcí skončil Štěpán Maňák.


Zasloužená ocenění, diplomy, plakety a medaile si vinaři převzali na Reprezentačním královském koštu v mikulovském hotelu Eliška. Pořadatelé projektu KRÁL VÍN České republiky poprvé před slavnostní večer předsadili vinařský workshop, na kterém řada dodavatelských firem prezentovala své produkty pro vinaře a vinohradníky. Velký zájem vzbudila prezentace nových vozů FORD, ačkoliv ukázkových jízd mnoho nebylo, jako by se snad vinaři ostýchali usednout za volant auta vonícího novotou. Chyba snad ani nebyla v nápojích, protože odpoledne patřilo k nejoblíbenějším nealkoholické pivo roku Lobkowicz. Na prosluněném nádvoří hotelu s postupujícím časem přibývali návštěvníci a kuchaři u grilu se měli co otáčet. Zvýšil se zájem i o uvítací skvělý sekt ze Znovínu Znojmo Charles Sealsfield. Po 18 hod dorazil červený pomalovaný Mini Cooper s logy Miss víno, které je KRÁL VÍN České republiky partnerem, a z něj vystoupily tři z dvanácti finalistek této soutěže. Tyto krásné dívky obohatily svou přítomností slavnostní akt vyhlášení vítězů.

Úderem 19 hod se všichni hosté přesunuli do hotelové haly, ve které proběhlo na slavnostně vyzdobeném pódiu slavnostní vyhlášení výsledků. Vinaři si převzali své diplomy a na upomínku toho, že se soutěž KRÁL VÍN České republiky hodnotí s pomocí dekantačních karaf, dostal každý i svou dekantační karafu.

Hodnocení vín probíhalo v týdnu od 6. do 9. srpna v hotelu Eliška v Mikulově. K hodnocení vín využívají pořadatelé již dlouhou řadu let počítačový systém Národního vinařského centra ELWIS. První den hodnocení byl zahájen třemi výukovými vzorky, na kterých se kalibrovala komise z pohledu přidělovaných bodů i tvarů aromatických a mohutnostních profilů. Tyto profily naleznou milovníci vín na internetové stránce projektu www.kralvin.cz v databázi výsledků. Ke kalibraci byla použita medailová vína z loňského ročníku. Po výukových vzorcích následoval nultý vzorek a propojovací vzorek. Propojovací vzorky, které kontrolovaly nastavení jednotlivých komisí proti sobě byly v pravidelných rozestupech podávány po celou dobu hodnocení. Hodnocení řídil Branko Černý, v nově zavedené roli enologa mu velmi vydatně pomáhal Bc. Jaroslav Suský. I na předsedech komisí je vidět paritní rozložení degustátorů mezi enology, sommeliery a vinařské odborníky. Na postech předsedů zasedli Ing. Petr Ptáček, sklepmistr Zámeckého vinařství, Ivo Dvořák, mistr světa Habanosommelier a nositel řady titulů a doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. z MENDELU v Brně. Letos poprvé nebyly škrtány nejnižší a nejvyšší body v komisích, o to důsledněji musel být využíván systém porady u kulatého stolu s enologem po každém kontroverzním vzorku. Hodnocení vín pořadatelé věnují mnoho času, sil a prostředků. Vždyť s hodnocením vín pak prostřednictvím knihy a webu kralvin.cz pracuje veřejnost odborná i laická i několik let. Uznání kvalitě projektu vyslovila i Asociace sommelierů České republiky, která opět objednala pro každého člena asociace výtisk knihy. KRÁL VÍN tak potvrzuje pozici oficiálního pracovního nástroje českých sommelierů! Proto se, na rozdíl o jiných soutěží, při hodnocení vín nestřídají hodnotitelé a všechny vzorky tak ohodnotilo šestnáct statečných.

Výsledky tak díky počítačovému systému ELWIS netvoří jen bodová hodnota tvořená průměrem bodů jednotlivých hodnocení členů komise, ale také aromatický a mohutností profil vína. Z těchto grafů vytvořených na základě metodiky Ing. Pavla Kršky a doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D si může konzument výrazně lépe představit celé víno. Díky počítačovým expertům jsou tyto grafy součástí databáze výsledků na www.kralvin.cz

Kompletní výsledky soutěže

{fotogalerie foto_aktuality_2587}

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína