Evidenční kniha obchodních zprostředkovatelů slouží nově na Portálu farmáře

Na portálu Ministerstva zemědělství České republiky - eAgri je nyní k dispozici možnost vést elektronicky evidenční knihu obchodních zprostředkovatelů.

Trocha legislativy úvodem
Povinnost vést evidenční knihu elektronicky na Portálu farmáře vychází z § 28 a § 30 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se ale týká pouze obchodních zprostředkovatelů. Termín „obchodní zprostředkovatel“ byl pak dán opět legislativně a to v článku 22 písmeno f) NK (ES) č. 436/2009, kde bylo vysvětleno, že se rozumí „obchodním zprostředkovatelem fyzické nebo právnické osoby nebo seskupení těchto osob, které nakupují nebo prodávají vinařské produkty v rámci podnikatelské činnosti, aniž by disponovaly zařízením k uskladnění těchto produktů“.
Samotnou evidenční knihu může vést obchodní zprostředkovatel bez nutnosti registrace do Registru vinic. Jedinou povinností je registrovat se na příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV), kde obdrží přístupové jméno a heslo pro přístup na Portál farmáře. Získání těchto potřebných identifikačních údajů je zdarma a trvalé. Vyřízení na AZV je na počkání, navíc je možné si zde také vyzkoušet první přihlášení do Portálu farmáře, se kterým úředníci rádi pomohou. Kontakt na nejbližší AZV je k dohledání na stránkách www.eagri.cz v sekci Venkov. Získané přihlašovací údaje jsou jak pro vstup do Portálu farmáře, tak jsou klíčem k zabezpečení vašich citlivých dat. Údaje schraňované touto elektronickou cestou nevidí žádný jiný uživatel Portálu farmáře, samozřejmou výjimkou jsou ale dozorové orgány Ministerstva zemědělství ČR.
Účelem tohoto krátkého článku není popsat všechny funkce evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů, ale seznámit ty, kteří mají povinnost evidenční knihu vést, se základními vlastnostmi a požadavky.
Jak vést evidenci?
Elektronická evidenční kniha se nachází na Portálu farmáře v Registru vinic. Pro vedení evidenční knihy je nutno ji jednoduchým způsobem spustit – registrovat se. Tuto registraci je samozřejmě možné přerušit nebo ukončit.
Uživatelé si mohou definovat své vlastní obchodní partnery nebo si spravovat vlastní místa uskladnění produktů - pokud jsou. Vyhledávání v evidenční knize je jednoduché, a to jak přes nakoupený nebo prodaný produkt, tak přes vlastní obchodní kontakty nebo místa uskladnění.
Při zadávání nákupu nebo prodeje je nutné vyplnit několik povinných položek, mezi nimiž nechybí volba, o jaký druh produktu se jedná (víno, mošt, rmut), jeho barva, původ, datum nákupu či prodeje a v neposlední řadě nakoupené nebo prodané množství. Evidence je uzpůsobena logice, že nejdříve je produkt nakoupen a až následně z něj lze prodávat. A je už jedno, jestli celý nebo po částech.
Kde najdu podrobnější informace?
Přesný postup, jak vést evidenční knihu na Portálu farmáře, je vypracován v manuálu, který je k náhledu na stránkách Portálu farmáře – v sekci Registru vinic pod odkazem uživatelské příručky. V něm je krok po kroku vysvětleno zadávání dat do elektronické podoby evidenční knihy.
Musím evidenční knihu na Portálu farmáře vést?
Jak bylo nastíněno již v úvodu článku, data schraňovaná na Portálu farmáře slouží i ke kontrolní činnosti dozorových orgánů Ministerstva zemědělství ČR, které mají možnost nahlížet do vedených údajů o nákupech a prodejích. I právě tato možnost jim pomáhá vykonávat svou činnost. Konečným důsledkem pak mohou být i sankce, které se řídí dle § 39, odst. 5 a 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou výhody?
Evidováním svých obchodů v elektronické evidenční knize budete mít svoje data dostupná odkudkoliv, kde je přístup k internetu. Naopak, pro chvíle bez internetu a potřebu mít data při sobě slouží možnost tisku přes tabulkový program MS Excel. Dalším kladným výstupem z evidenční knihy, který ušetří spoustu času, je možnost předvyplnění povinného prohlášení o zásobách, které se každý rok podává k 31. červenci. Evidenční kniha obchodních zprostředkovatelů tedy dále rozšiřuje možnosti Registru vinic.

Ing. Luděk Okleštěk, CCV

Soubory ke stažení

Kompletní zpráva
doc, 33792

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína