Novinka na portále farmáře: z registru vinic lze elektronicky odesílat další hlášení

V Registru vinic byla uživatelům portálu farmáře zpřístupněna tři nová podání pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI). Jedná se o Hlášení o zvyšování cukernatosti, Oznámení o zvyšování/snižování obsahu kyselin a Hlášení o slazení. Elektronické hlášení nevyžaduje digitální podpis.

Funkčnost je přístupná po přihlášení uživatele na portál eAgri a spuštění aplikace Registr vinic. V levém menu je nový odkaz Elektronická hlášení SZPI (cukernatost, slazení vína, kyseliny). Rozkliknutím tohoto odkazu je zobrazen jak seznam již elektronicky podaných hlášení, tak seznam rozpracovaných, tj. neodeslaných hlášení. Zde se nachází i možnost výběru nového hlášení. V konkrétním hlášení (oznámení) jsou předplněny údaje o podávajícím subjektu, případně je možnost výběru z vlastních provozoven. Vyplněním všech povinných položek, které formulář hlídá a kliknutím na tlačítko Odeslat, se provede elektronické odeslání hlášení. Po odeslání je následně uživateli, který podání provedl, doručena emailová doručenka.

Předností elektronického podání je především rychlost a pohodlí při podávání hlášení, protože tak odpadá nutnost zasílat hlášení poštou. Další výhodou je jistota doručení hlášení na SZPI, hlášení se v registru vinic zobrazí jako odeslané, navíc obdržíte potvrzovací email o správném odeslání. V neposlední řadě pak máte na jednom místě evidenci vlastních hlášení.

Více informací a konkrétní postup podávání hlášení naleznete v Příručce registru vinic na portálu farmáře pod odkazem www.registrvinic.cz výběrem v levém menu - Uživatelské příručky.

zdroj:

Ing. Luděk Okleštěk

Analytik
CCV Informační systémy - divize eGovernment I Veveří 2581/102, 616 00 Brno

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína