PETICE za nulovou sazbu SPD na tiché víno

Svaz vinařů České republiky tímto zveřejňuje PETICI za zachování nulové sazby spotřební daně na tiché víno a žádá tímto všechny příznivce o její podpis.

Petice, společně s petičním archem je zde ke stažení. Po vyplnění povinných údajů a podpisu prosíme o její zpětné zaslání na adresu:

Ing. Josef Svoboda, místopředseda SV ČR, Svaz vinařů České republiky, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice.

Znění petice:

Petice proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína

Zásadně nesouhlasíme se záměrem Ministerstva financí ČR zavést nenulovou spotřební daň z tichého vína. Takový krok by vážně poškodil celý sektor vinařství a vinohradnictví v ČR, zejména v Jihomoravském kraji a to především v okresech již nyní strukturálně postižených hospodářskou krizí. Kromě toho by negativní důsledky tohoto opatření dopadly i na navazující obory, zejména v cestovním ruchu. Spotřební daň z vína nemá žádný vinařský stát v Evropské unii.

Plocha obhospodařovaných vinic dosahuje 18.000 hektarů zemědělské půdy a hospodaří na nich asi 19000 pěstitelů. Přepočtem se zde z této plochy vyprodukují hrozny v hodnotě asi 1,5 mld. Kč. Všechny tyto hrozny jsou v ČR zpracovány na víno. Tímto zpracováním se vytváří další národní produkt v hodnotě asi 1,5 mld. Kč. Celý obor přímo zaměstnává asi 20 tisíc pracovních sil. Jsou zde navazující obory jako gastronomie, turistika a cestovní ruch. Zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína by znamenalo vážné poškození celého tohoto sektoru, část se vlivem nulové sazby v okolních státech přesune do zóny šedé ekonomiky. Ani pro stát by očekávaný výnos této daně nebyl nijak veliký. Vinaři a vinohradníci by navíc byli zatíženi novou administrativou. Toto opatření by fakticky vedlo k poklesu domácí produkce vína a také k poklesu zájmu spotřebitelů o moravská a česká vína.

Žádáme proto Vládu ČR a Parlament ČR, aby byla zachována nulová sazba spotřební daně na tiché víno.

Petiční výbor:

Svaz vinařů České republiky, zastoupen Ing. Josefem Svobodou, místopředsedou Svazu vinařů České republiky, pověřen vedením Svazu, Žižkovská 1230, 69102 Velké Bílovice, IČ: 48847488
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Pro styk se státními orgány pověřuje petiční výbor kteroukoliv osobu z petičního výboru.

Soubory ke stažení

Petiční arch (pdf)
pdf, 87384
Petice (pdf)
pdf, 70227

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína