Stanovisko Svazu vinařů ČR k zavedení spotřební daně z tichého vína

Svaz vinařů České republiky zásadně odmítá aktivitu ministra M. Kalouska pro zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína.

Zásadní argumenty Svazu vinařů Česke republiky pro zachování nulové sazby jsou:

Mezinárodní kontext:

- V žádné vinařské zemi EU daň na tichá vína zavedena není, protože by negativně postihovala domácí vinaře.

- Spotřební daň byla z vinařských zemí zavedena v Maďarsku. Projekt byl ale vyhodnocen jako neúspěšný a odvod byl převeden do marketingového fondu.

- Spotřební daň na víno nemají v úmyslu zavést ani státy s největšími rozpočtovými problémy jako Řecko, Portugalsko, Itálie či Španělsko. Toto opatření totiž zhoršuje pozici domácích výrobců, a tak působí přímo proti vyváženému rozpočtu státu.

Ekonomicke důvody:

- Výběr spotřební daně na tichá vína je s ohledem na velké množství drobných producentů mimořádně technicky náročný. Důsledkem by byl chabý výběr doplněný rozvojem šedé ekonomiky a propadem ve výběru stávajících daní (DPH, daň z příjmů, odvodů z navázaných odvětví atd.).

- Výběr spotřební daně srovnatelné s daní z piva, tedy na úrovni 4 200 Kč/hl 100% lihu, by v důsledku znamenal dle našich propočtů roční ztrátu ve výši cca 60 miliónů korun.

- Zavedení nenulové spotřební daně na tichá vína by znamenalo enormní administrativní a finanční zátěž pro vinaře, která by se promítla do jejich hospodářských výsledků (výběru daní z příjmu a DPH) a finanční stability celého sektoru.

- Významnou ztrátou pro Českou republiku bude také enormní nárůst nákupu vína v okolních zemích, které spotřební daň nemají (Rakousko, Německo, Slovensko a Maďarsko) a jeho nezdaněný prodej na našem území. Utrpěla by i v poslední době značně rozvíjená vinařská turistika, hosté by se přesunuli za nezdaněným vínem do Rakouska.

Regionální důvody:

- Vinařství a na něj napojené obory jsou na jižní Moravě jedním z největších zaměstnavatelů. Všechny kroky proti rozvoji vinařství by vedly k zvýšení nezaměstnanosti, poklesu životní úrovně v regionu a zvýšeným nákladům pro stát i samosprávy.

- Vinaři se významně podílejí na rozvoji cestovního ruchu, díky němuž proudí do regionu finance turistů z České republiky i zahraničí. Neexistence spotřební daně na tichá vína je administrativně nejjednodušší, a tedy i nejefektivnější způsob podpory rozvoje regionu.

- Vinařství má významný přínos při tvorbě a péči o krajinu. Útlum či odčerpávání financí z odvětví povede také k útlumu jeho krajinotvorné role.

Společenské důvody:

- Obecný trend ve vyspělých státech je podpora konzumace vína jako kulturního nápoje. Víno a kulturní dění kolem něj významně přispívají rozvoji společnosti.

- Víno má prokazatelně pozitivní účinky na lidský organizmus (léčivé, terapeutické a dezinfekční).

Soubory ke stažení

Stanovisko a argumenty Svazu vinařů (pdf)
pdf, 163166

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína