Informace o odvodech do Vinařského fondu

Vinařský fond

Vážení vinaři,

poslední dobou, se množí dotazy ohledně odvodů do Vinařského fondu podle nové legislativy. Zasíláme proto ty to informace, které by otázku odvodů měly objasnit.

Povinnost producentů k 25.1.2012
Za toto období provedete odvod za veškerá vína ročníků 2010 a starších, ze kterých jste doposud neprovedli odvod do VF. Odvod je nutné provést i z těch vín, která jste doposud neprodali a máte je stále na skladě! Množství vykazovaného vína uvedete standardně na Výkazu o produkci vína a ploše vinic (dále jen „výkaz“) a jako vykazované období uvedete 4. čtvrtletí 2011.
U tohoto odvodu si můžete z celkového množství odečíst až 10 procent technologických ztrát.
V tomto období naopak nebudete vykazovat odvod z žádných vín vyrobených z hroznů ročníku 2011 a to ani z burčáku nebo Svatomartinských vín, která jste již prodali. Odvod z vín ročníku 2011 budete vykazovat až v následujícím období (viz následující informace).

Odvod do VF z vín ročníku 2011
Odvod z vína ročníku 2011 (včetně Svatomartinského a burčáku ze sklizně 2011) se provede v průběhu roku 2012 a to:
Výrobci s produkcí do 20.000 litrů odvedou jednorázově na konci roku 2012 se splatností k 25.1.2013. Na výkazu prosím uveďte jako období rok 2012. V případě že podáváte výkaz přes portál www.eagri.cz, vyplňte do kolonky období jakékoliv nabízené čtvrtletí roku 2012.
Výrobci s produkcí nad 20.000 litrů provedou odvod čtvrtletně a to v množství odpovídající ¼ celkové produkce roku 2011. Splatnost jednotlivých čtvrtletí je 25.4.2012, 25.7.2012, 25.10.2012 a 25.1.2013. Současně s odvodem je třeba vyplnit a zaslat Výkaz o produkci, stejně jako doposud.
V obou případech je základem pro odvod množství vína uvedeného na Prohlášení o produkci, které musíte ze zákona zaslat na ÚKZÚZ, Registr vinic nejpozději do 15.ledna 2012. Celkový objem produkce si můžete pro potřeby odvodu do VF snížit až o 10 procent technologických ztrát.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na telefonních číslech:
541 652 474, 777 092 865 - Ing. Nikol Kaštanová
541 652 473, 606 601 847 - Ing. Ctibor Dolanský

Ing. Ctibor Dolanský
Vinařský fond

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína