Nabídka vinařům - průzkum spol. NIELSEN pro rok 2011

Vážení vinaři, v rámci rozpočtové kapitoly Průzkum trhu zajistil Vinařský fond pro vinaře data společností Nielsen o prodeji vín v prodejnách 400+ v ČR (tj. na prodejních místech o ploše 400m2 a více). Pro vinaře, kteří průzkum odebírali v loňském roce, se nyní připravují smlouvy (není tedy nutné se opět přihlašovat) a o jejich vyhotovení vás budeme informovat.

Možnost získat tento průzkum nabízíme i vinařům, kteří v minulosti tuto nabídku nevyužili. Data pro vinaře jsou zdarma (nákup dat hradí VF) s tím, že jsou jen pro jejich vlastní potřebu a nesmí je šířit dále. Průzkum může obdržet pouze vinař, který je plátcem odvodů do Vinařského fondu. Pokud máte zájem o uvedený průzkum, kontaktujte nás mailem na vecera@vinarskyfond.cz, a to nejpozději do 15. července (v mailu uveďte název firmy, IČ, kontaktní osobu vč. mailového, příp. telefonického spojení)

Smlouvu je nutné podepsat osobně v kanceláři Fondu (statutární zástupce firmy, příp. osoba pověřená na základě plné moci).

Upozornění: Oproti minulému roku, kdy byla data vydávána čtvrtletně, obdrží vinaři za rok 2011 zprávy za dané pololetí (tzn. první CD bude obsahovat data za období leden-červen 2011 a druhé CD za období červenec-prosinec 2011).
Případné dotazy směřujete na: Pavel Večeřa, vecera@vinarskyfond.cz, 541652479.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína