Informace o jednání Dozorčí rady Vinařského fondu dne 15.3. 2011 a Rady Vinařského fondu dne 16.3. 2011

Dne 15.3. 2011 proběhlo v Praze zasedání Dozorčí rady Fondu. Dozorčí rada bez připomínek schválila účetní závěrku a výroční zprávu Fondu za rok 2010 (tyto budou v blízké době přístupné na webu Vinařského fondu). Dozorčí rada také bez úprav schválila rozpočet Vinařského fondu na rok 2011 (viz informace z jednání Rady VF 19.1.)

Dne 16.3. 2011 pak proběhlo jednání Rady Vinařského fondu, které mělo na programu jediný bod, a to žádosti o podporu podaných v termínu 1.1.-15.2. 2011. Informace k jednotlivým žádostem jsou zveřejněny na webu Vinařského fondu. Níže v tabulce najdete celkový přehled všech žádostí podaných v uvedeném termínu (tj. včetně těch projednaných již na únorovém jednání Rady) dle tematických okruhů. Další jednání Rady Vinařského fondu je plánováno na 20.4. a jedním z bodů programu bude projednání Podmínek pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín žádostí 1.7.-15.8. 2011.

Přehled tématických okruhů - viz příloha

{soubory files_aktuality_2039}

Soubory ke stažení

doc, 36864

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína