Grand Prix Vinex 2011 - mezinárodní soutěž vín

Připomenutí pro přihlašovatele - termín uzávěrky přihlášek již příští týden (do 25. ledna 2011)

Vážení vinaři, obchodníci a distributoři vín, zveme Vás k účasti na XVIII. mezinárodní soutěži vín GRAND PRIX VINEX 2011. Uzávěrka přihlášek je do 28. ledna 2011.

Proč se účastnit soutěže Grand Prix Vinex?
• Grand Prix Vinex je tradiční prestižní mezinárodní soutěž vín, konaná při příležitosti mezinárodního vinařského veletrhu Vinex v Brně v České republice.
• Vína budou hodnocena mezinárodní komisí renomovaných degustátorů ve specializovaném degustačním pracovišti Národního vinařského centra ve Valticích.
• Hodnocení vín bude probíhat na platformě nového počítačového systému pro hodnocení vín, který byl vyvinut Národním vinařským centrem.
• Každý přihlašovatel obdrží detailní hodnocení svého vína, včetně mohutnostního a aromatického profilu.
• Medaile budou udělovány dle dosaženého bodového hodnocení – bronzová medaile min. 80 bodů, stříbrná medaile min. 84 bodů, zlatá medaile min. 88 bodů, velká zlatá medaile min. 92 bodů. Organizátor se zavazuje neudělit více než 30 % medailí vzhledem k celkovému počtu přihlášených vín. Toto kriterium bude aplikováno v rámci jednotlivých kategorií.
• Dále bude vyhodnocen „Champion“, vítězové kategorií, nejlépe hodnocená kolekce vín a
národní vítězové pro země, které přihlásily min. 10 vín.

Co vám přinese ocenění v soutěži Grand Prix Vinex?
• Uvedení v katalogu soutěže a prezentace Vašeho vína na mezinárodním veletrhu Vinex.
• Zvýšení prestiže Vašeho vína u obchodníků s vínem a vinařské veřejnosti.
• Možnost označit láhve příslušným oceněním a možnost reprodukce medaile či ocenění ve
Vašich propagačních materiálech.
• Medializace ocenění u mediálních partnerů a v PR aktivitách souvisejících se soutěží i veletrhem Vinex.

Jak se přihlásit do soutěže?
• Přihlašování probíhá on-line na adrese www.vinarskecentrum.cz/registrace-vin/
• Termín přihlášení vín je nejpozději do 25. ledna 2011
• Termín doručení vzorků: vzorky budou přebírány od 24. do 28. ledna 2011
• Soutěž je otevřena pro vína ročníku 2009 a starší
• Místo pro doručení vzorků: Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 VALTICE, Česká republika

Jeden vzorek představuje:
• 6 plně adjustovaných láhví v případě láhví 0,75 l
• 9 plně adjustovaných láhví v případě láhví 0,5; 0,375 nebo 0,2 l.
Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky země původu. Vína původem z ČR přihlášená do soutěže musí analogicky odpovídat Zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhlášce 323/2004 Sb., v platném znění.

Více o soutěži na: www.grand-prix-vinex.cz

Kontakty
Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 VALTICE, Česká republika
tel./fax: (+420) 519 352 072
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

{fotogalerie foto_aktuality_1982}

Soubory ke stažení

Pozvánka a informace (pdf)
pdf, 236341
Statut Grand Prix Vinex 2011 - čeština (pdf)
pdf, 162722

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína