Vinohradnicko - vinařské semináře Moravínu

MORAVÍN, svaz moravských vinařů pořádá a srdečně zve na VINOHRADNICKO-VINAŘSKÉ SEMINÁŘE ve dnech 25. - 27. ledna 2011 areál PATRIA Kobylí, a.s., Kobylí na Moravě.

Vinohradnicko-vinařský seminář se uskuteční v termínu 25., 26. a 27. ledna 2011.

Zájemci se mohou zúčastnit buď všech tří dnů, nebo dle programu vybraných dnů jednotlivě.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete prosím na korespondenční adresu: MORAVÍN, svaz moravských vinařů, Nová 48, 692 01 MIKULOV nebo prostřednictvím e-mailu na
adresu info@moravin.eu nebo vseidlova@iol.cz nejpozději do 23. ledna 2011.

Účastníky semináře prosím uveďte jmenovitě a čitelně. Informace, program a přihláška bude také ke stažení na webu Moravínu na adrese www.moravin.eu.

Účastnický poplatek zaplaťte do 23. ledna 2011 převodem na účet MORAVÍNU u České spořitelny Mikulov a.s., č. ú. 1381622309/0800, variabilní symbol je rodné
číslo nebo IČ firmy, specifický symbol: 252711 příp. složenkou. Doklad o úhradě prosím předložte na požádání při prezenci před zahájením semináře.

Účastnický poplatek za třídenní vinohradnický a vinařský seminář činí pro člena MORAVÍNU 1.500,- Kč, pro ostatní účastníky 1.800,- Kč. Poplatek za
jednotlivé dny (jeden den/os) činí pro člena MORAVÍNU 600,- Kč, pro ostatní
účastníky 700,- Kč. Poplatek tvoří část kalkulovaných finančních nákladů potřebných na uspořádání seminářů a zahrnuje: přednášky, stravné a služby nutné ke zdárnému
průběhu semináře. Cestovné a ubytování jsou v režii účastníků.

Ubytování si každý účastník zajistí individuelně (recepce tel. 519440711, e-mail: penzion@patriakobyli.cz; http://www.patriakobyli.cz), pro účastníky semináře je k dispozici ubytovna v areálu PATRIA Kobylí, a.s., úhrada ubytování hotově pracovníkům PATRIA Kobylí, a.s.

Prosíme účastníky semináře o předání alespoň jednoho vzorku vína (3 láhve), adjustované nebo řádně označené. Vína budou prezentována na společné večerní
degustaci dle programu, na které jsou všichni účastnící srdečně zváni. Děkujeme.

Přihláška na školení je závazná, po předložení dokladu o úhradě je přenosná, uhrazený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Pohřebujete-li vystavit na účastnický poplatek doklad (fakturu), vyznačte požadavek na přihlášce, nebo napište na některý z uvedených e-mailů.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme řadu odborných zážitků.

Výbor MORAVÍNU

{soubory files_aktuality_1979}

Soubory ke stažení

pdf, 275574
doc, 43008
Pozvánka (pdf)
pdf, 778575
pdf, 268823
Přihláška (doc)
doc, 80896

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína