Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 19.10. 2010

Dne 19. října 2010 proběhlo letošní osmé zasedání Rady Vinařského fondu. Rada se zabývala těmito záležitostmi:

- Návrh systému podpory podoblastních soutěží vín předložený Svazem vinařů. Rada jej vzala na vědomí s tím, že bude dopracován a předložen na některém z dalších zasedání
- Rozpočet Fondu na rok 2011 – výše jednotlivých kapitol bude ještě diskutována. Upravený návrh bude předložen na dalším zasedání
- Návrh projektu podpory vinařské turistiky realizovaný Národním vinařským centrem a financovaný Vinařským fondem (tisk propagačních materiálů Krajem vína, certifikace turistických cílů, medializace)
- Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem. Rada provedla částečné úpravy a schválila Podmínky pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2. 2011. Úplné znění Podmínek bude zveřejněno na webu Vinařského fondu, tematické okruhy také v listopadovém čísle Vinařského obzoru
- Zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory z termínu podávání žádostí 1.7.-15.8. 2009, která nebyla v termínu řádně vyúčtována
- Projekt Festivalu otevřených sklepů 2011 společnosti Partnerství
- Marketingová podpora přehlídky vín Prague Wine Week
- Změna rozhodnutí o poskytnutí podpory pana Zdeňka Podhůrského
- Schválení záměru prezentace vín v Číně tamním obchodníkům do konce roku 2010. Vinaři budou osloveni s nabídkou účasti

Poslední zasedání v roce 2010 proběhne 30. listopadu, tentokrát společně s Dozorčí radou.

Za Vinařský fond: mgr. Pavel Večeřa

Soubory ke stažení

Informace z jednání rady VF (doc)
doc, 28160

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína