Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení vín a lihovin

Informace z Ministerstva zemědělství ČR

Problematika chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení vín a lihovin není na evropské úrovni jednotně řešena v rámci legislativy pro chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení zemědělských produktů a potravin.

Oblast ochrany označení původu a zeměpisného označení je na evropské úrovni upravena specifickými předpisy pro jednotlivé komodity (viz níže). Základním právním předpisem, který upravuje podmínky, za nichž lze získat v České republice ochranu označení původu nebo ochranu zeměpisného označení, je zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a změně zákona o ochraně spotřebitele.

V rámci reformy SOT s vínem a sjednocování jednotlivých SOT pod všezahrnující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a zejména na nátlak jižních vinařských států byla i pro víno přijata základní právní úprava značení formou chráněného označení původu a chráněného zeměpisného označení v Evropské unii. Obdobně jako u vín bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 110/2008, které upravuje mj. ochranu zeměpisného označení lihovin.

Z výše uvedených důvodů je vhodné blíže specifikovat postup využití chráněného označení původu a chráněného zeměpisného označení vín a lihovin v České republice, včetně konkrétních orgánů, které se zabývají tímto procesem.

U vín a lihovin je proces získání ochrany obdobný jako u potravin a zemědělských produktů, tj. lze využít zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a změně zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon“) s tím, že u vín a lihovin je zároveň třeba dodržet podmínky stanovené přímo aplikovatelným komunitárním předpisem, tj. nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 (vína) a nařízením Rady (ES) č. 110/2008 (lihoviny).

Žádost o zápis do Rejstříku označení původu nebo zeměpisných označení vedeného Evropskou komisí se podává u vín podle Hlavy VII zákona s tím, že obsah žádosti bude věcně předložen podle článku 118c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Řízení o podané žádosti se provádí podle Hlavy VII zákona a v souladu s ustanoveními bodů 1. až 4. článku 118f nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a článků 2 až 8 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

Žádost o zápis do Rejstříku označení původu nebo zeměpisných označení vedeného Evropskou komisí se podává u lihovin podle Hlavy VII zákona a v souladu s článkem 17 nařízení Rady (ES) č. 110/2008.

Žádost se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví. Před podáním žádosti se doporučuje konzultovat její obsah s odborníky Ministerstva zemědělství.

V případě, že žádost splňuje všechny podmínky stanovené výše uvedenými právními předpisy, je možné ji postoupit Evropské Komisi, která o žádosti rozhodne v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízením Komise (ES) č. 607/2009 (u vín) nebo v souladu s nařízením Rady (ES) č. 110/2008 (u lihovin).

3.9.2010
Za ministerstvo zemědělství zpracovali:
Ing. Antonín Králíček, vedoucí oddělení pro víno
Ing. Martin Štěpánek, vedoucí oddělení potravin rostlinného původu
Mgr. Michael Hrnčíř, vedoucí oddělení průmyslově právní ochrany a kvalifikačních standardů


V této souvislosti se budou konat informační semináře pro vinaře:

1) 26.10.2010 17.30 hodin Seminář u příležitosti soutěže TOP 77 v Brně, hotel Internacional (pořadatel MAMA trading, s.r.o.)
2) 25.11.2010 v 11.00 hodin v NVC Valtice (pořadatel NVC Valtice) - ON-LINE PŘIHLÁŠKA
3) 26.11.2010 v 11.00 hodin v NVC Valtice (seminář bude stejný jako dne 25.11.2010) (pořadatel SV ČR) - - ON-LINE PŘIHLÁŠKA
4) 3.12.2010 na Chloumku u Mělníka (Cech českých vinařů) – čas bude upřesněn Cechem (pořadatel Cech ČV)

Soubory ke stažení

Informace od MZe (doc)
doc, 36352

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína