HORECA víno somelierov 2010

Organizátormi súťaže sú spoločnosť EnoVia a spoločnosť SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, vydavateľský dom, ktorý vydáva HORECA magazine, odborný časopis pre služby hotelov, reštaurácií a cateringu. EnoVia zabezpečuje príjem, zaradenie a anonymizáciu prihlásených vzoriek vína, technické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov súťaže.

Odbornými partnermi súťaže sú Asociácia somelierov Slovenskej republiky a občianske združenie Vino zo Slovenska.
Asociácia somelierov Slovenskej republiky (ASSR) je riadnym členom Medzinárodnej asociácie somelierov (Association de la Sommellerie Internationale). Víno zo Slovenska je nezávislé občianske združenie založené na podporu a propagáciu slovenských vín doma i v zahraničí. Organizátori touto aktivitou podporujú možnosti uplatnenia a samotné postavenie vín slovenských a zahraničných výrobcov i distributérov v podmienkach súčasnej gastronómie. Somelierom a spotrebiteľom zároveň poskytujú dôležité informácie o kvalite slovenského a zahraničného vína s praktickým využitím v dennej i zážitkovej gastronómii. Generálnym partnerom súťaže je spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia, líder na trhu veľkoobchodných spoločností, so silnou pozíciou profesionálneho obchodníka s vínom. Súťaž je riadne uznaná Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Z každej prihlásenej vzorky vína prihlasovateľ dodá organizátorovi najneskôr do termínu uzávierky 4 fľaše objemu 0,75 alebo zodpovedajúci počet fliaš objemu 0,50 a 0,375 l v pôvodnej adjustáži s etiketou používanou na európskom trhu v systéme HoReCa. Spolu s každou prihlásenou vzorkou vína musí prihlasovateľ zaslať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, v ktorej uvedie:
- meno a adresu prihlasovateľa (výrobcu)
- popis vína (pôvod, odroda, obchodná značka, ročník výroby, počet fliaš v deklarovanej výrobnej dávke, číslo výrobnej dávky)
- zaradenie vína do kategórie podľa štatútu (biele, ružové, červené), podkategórie (suché, polosuché, polosladké, sladké)
- množstvo vyrobeného alebo uskladneného vína

Prihlasovateľ v prihláške zároveň uvedie základné analytické vlastnosti prihlásenej vzorky vína:
- obsah alkoholu v % obj.
- obsah zvyškových cukrov v g.l-1
- obsah celkových kyselín v g.l-1
- obsah celkového a voľného oxidu siričitého SO2 v mg.l-1
- pri šumivom víne tlak oxidu uhličitého CO2 vo fľaši v baroch

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 20. októbra (října) 2010

Zasielanie prihlásených vzoriek
4 fľaše (najmenej 3,0 l) je potrebné poslať z každej prihlásenej vzorky na adresu zberného miesta:
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Zámek 1
691 42 Valtice
Česká republika
mobil: +420 602 470 262, fax: +420 519 352 072, e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

VZORKY VÍNA PREBERÁME OD 13. DO 20. OKTÓBRA (ŘÍJNA) 2010
v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 15.00 hodiny

Poplatok pre prihlasovateľov

Počet vzoriek Poplatok za každú vzorku
1 – 3 vzorky 33 EUR (při platbě tří vzorků je čtvrtý zdarma)
4 – 6 vzoriek 22 EUR (při platbě čtyř vzorků je pátý a šestý zdarma)
7 a viac vzoriek 18 EUR (při platbě sedmi vzorků je osmý, devátý a desátý zdarma)


Spôsob úhrady
Platbu za vína je potřebné uhradit při doručení vzorků do Národního vinařského centra v hotovosti v EURECH.
Do súťaže HoReCa víno somelierov 2010 budú zaradené iba tie prihlásené vzorky vína, za ktoré bola úspešne realizovaná platba.

Prezentácia výsledkov súťaže

- oficiálne výsledky súťaže budú uverejnené na webstránkach organizátorov a odborných partnerov (www.sanomaslovakia.sk, www.enovia.sk, www.assr.sk, www.vinozoslovenska.sk), nájdete ich aj na informačnom portáli www.infoline.sk
- katalóg výsledkov súťaže v tlačovej podobe bude odovzdaný všetkým prihlasovateľom, partnerom súťaže a odbornej verejnosti na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2010 v hoteli Gate One v Bratislave
- víťazné fľaše (šarže) vína môžu byť po objednaní a zakúpení označené originálmnymi samolepkami platných medailí z 5. ročníka súťaže; podporí sa tým atraktivita výberu oceneých vín u somelierov a koncových zákazníkov
- prezentácia priebehu a výsledkov súťažného hodnotenia v reportážach a reportoch odborných časopisov HORECA magazine, Obchod, Vinič a víno, Sommelier, Borigó, Bór és Piac, Wein & Pur
- ochutnávka všetkých prihlásených vzoriek vína pre odbornú verejnosť, spojená s oficiálnym vyhlásením výsledkov súťaže a odovzdaním diplomov víťazom dňa 30. novembra 2010 v hoteli Gate One v Bratislave
- informačný mail s podrobnými výsledkami súťaže bude poskytnutý všetkým riadnym a firemným členom ASSR (somelierom, výrobcom a distributérom vína)

Soubory ke stažení

Informace a statut HORECA víno sommelierov 2010
doc, 660480
Přihláška do soutěže HORECA víno sommelierov 2010
doc, 72192
Kategorie vín dle statutu soutěže HORECA víno sommelierov 2010
doc, 89600

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína