Nominační předkolo Národní soutěže vín mikulovské vinařské podoblasti 2010

Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ v mikulovské vinařské podoblasti, která splňují podmínky tohoto statutu. Výjimku tvoří jakostní šumivá vína s.o., která mohou mít původ ve vinařské oblasti Morava. Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže a doplňující údaj o zbytkovém cukru).

Soutěžící vydá bezplatně 4 lahve (o obsahu 0,75 l, 0,5 l), 6 lahví (o obsahu 0,375 l a 0,2 l) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě. Počet lahví do uvedeného množství lahví si určí pořadatel dle způsobu prezentace na následné výstavě.

Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno.

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši: člen sdružení 200,- Kč za přihlášený vzorek a nečlen sdružení také 200,- Kč za přihlášený vzorek organizátorovi hotově při předání vzorků.

Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Elektronická forma přihlášky je k dispozici formou on-line registrace na webové stránce www.vinarskecentrum.cz v sekci „Pro vinaře“. On-line přihláška mikulovské nominační soutěže

Přihláška obsahuje nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa přihlašovatele / výrobce, kontaktní údaje, označení odrůdy vína a/nebo kategorie (známková vína, sekt, speciální výběr), ročníku, přívlastku (pokud existuje), vinařské obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a určení čísla a velikosti šarže vína, ze které je vzorek předkládán.

Přihláška musí být podána přes on-line registraci a zároveň musí být vytištěné formě předána spolu se vzorky vín.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 16. – 18.8. 2010 v prostorách firmy Winberg, Valtická 11, Mikulov v době od 7.00 – 15.30 hod. / p. Grmolcová/.

Hodnocení vín proběhne dne 24.8. a 25.8. 2010 v degustační místnosti Národního vinařského centra ve Valticích.

Soubory ke stažení

Statut soutěže
pdf, 92387

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína