Registr vinic zamezí padělkům

Mladá fronta Dnes, 3.3.2010

Brno - Pokud si kdekoliv na světě lidé koupí láhev moravského nebo českého vína, mohou si nyní snadno ověřit, že nezaplatili za nekvalitní padělek. Registr vinic, který na popud samotných vinařů a vinohradníků zřídilo ministerstvo zemědělství, totiž umožňuje zkontrolovat původ vína jen na základě informací z etikety lahve. Stačí se připojit k internetu a přes Portál farmáře si ověřit, zda jde o zatříděné víno certifikované Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

'Je to ochranný systém pro poctivé vinaře a spotřebitele, který máme nejdokonalejší ze všech států evropské sedmadvacítky,' řekl o registru Antonín Králíček, vedoucí oddělení pro víno Ministerstva zemědělství České republiky. Registr vinic spravuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a ze zákona existuje už od roku 2004. V elektronické podobě ale začal být masově využíván až minulý rok. Pro samotné vinaře systém představuje usnadnění komunikace s úřady, kterou dříve museli zpracovávat v papírových formulářích, a také snadné ověření původu hroznů, které jednotliví producenti vína vykupují.

Pokračování na str. C4ZPRÁVY Z BŘECLAVSKA Vinaři i milovníci vína získali nový nástroj, který chrání výrobce i spotřebitele před podvodníky. Původ vína bude nyní velmi snadné ověřit. V Mikulově se poprvé zastaví prestižní filmový festival Jeden svět.Registr zamezí padělkůmPokračování ze str. C1

Dříve museli vinaři všechny administrativní záležitosti řešit výhradně pomocí papírových formulářů. To značně zatěžovalo nejen je samotné, ale i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který registr spravuje.

'Na ústav přicházelo tolik pošty, že ji pošťák odmítal nosit, a tak pracovníci museli chodit na poštu s krabicemi od banánů, aby tyto formuláře donesli, zpracovali a zanesli je do registru,' komentoval výhody nového systému Jan Škerle, ředitel divize eGovernmentu společnosti CCV Informační systémy, která databázi pro ministerstvo zemědělství vytvořila. Papírových podání tak minulý rok ubylo o polovinu.V loňském roce šest a půl milionu kilogramů Hlavním přínosem je podle Jakuba Šamšuly, vinařského technologa Templářských sklepů Čejkovice, možnost ověření původu hroznů z jednotlivých vinic při jejich výkupu. Jen tato společnost při loňské sklizni pomocí registru ověřila původ u šesti a půl milionu kilogramů hroznů.

'Díky tomu jsme schopni stále zvyšovat kvalitu našich vín. Pouze se dvěma notebooky jsme při uplynulé sklizni nahradili dva a půl tisíce výkupních lístků,' dodal s tím, že tento způsob přesně odhaluje nesprávné údaje o pěstiteli, vinici, odrůdu nebo překročení hektarového výnosu. To potvrzuje i Antonín Králíček, vedoucí oddělení pro víno ministerstva zemědělství. 'To neplatí jen pro hrozny, ale i pro finální produkt, tedy víno. Přesná evidence produkce slouží i ke kontrole při vyplácení různých podpor,' dodal.

Na nový způsob práce s registrem zareagovaly i školy vzdělávající mladé vinaře. Už letošní maturanti na Střední vinařské škole Valtice absolvovali kurz práce s elektronickou databází. 'Většina studentů pochází z vinařských rodin. Jejich nově nabyté schopnosti se tak přenesly rovnou do praxe. V budoucnosti bychom chtěli práci s registrem mít jako součást celoživotního vzdělávání, což by přímo zasáhlo cílovou skupinu lidí,' řekla ředitelka školy Ivana Machovcová.

Registr se stále ještě rozvíjí. Letos už neplatí pro vinaře nutnost elektronického podpisu, který jim podle Škerleho práci se systémem komplikoval, a mohou i elektronicky podávat prohlášení pro vinařský fond.

Do budoucnosti by měl systém umožnit, aby si vinaři tímto způsobem mohli zažádat o zařazení vín ke Státní zemědělské a potravinářské inspekci, nebo si přímo vytisknout přehledy dokladů, které jsou třeba při prodeji hroznů.

V současnosti je v České republice zaregistrováno na osmnáct tisíc vinohradníků. Registr je prozatím dostupný pouze v českém jazyce.Foto popis| UŽ Z LAHVE. Každá etiketa bude podle pravidel registru obsahovat údaje, které umožní ověřit původ a pravost vína v lahvi. Vinaře nebudou okrádat podvodníci, zákazník bude mít jistotu, že pije to, co si chtěl koupit.

Foto autor| ILUSTRAČNÍ Foto - MAFA - RADEK MIČARegionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína