Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 8.9. 2009

V úterý 8. září proběhlo další zasedání Rady Fondu, jehož hlavním bodem bylo projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8. 2009.

Přehled podpořených žádostí (název akce):

Výstavy vín v r. 2009: místní výstavy v Klentnici, Němčičkách a „Promenáda červených vín“ ve Velkých Pavlovicích

Výstavy vín v r. 2010: místní výstavy v obcích Kostelec, Krumvíř, Slaný, Šitbořice, Tvrdonice, Znojmo, dále Prague Wine Week (Praha), Vinum Juvenale 2009 (Brno), 33. Jihomoravská regionální výstava vín v Brně, Vinoforum 2010 Ostrava

Semináře, konference: odborné semináře sdružení Moravín v listopadu, prosinci 2009 a lednu 2010, cyklus přednášek Vádemécum vína potřetí ve Znojmě, konference Rosé 2010, Enologický kroužek pro studenty MZLU, semináře v Jaroměři, Kurdějově, seminář a sommelierská soutěž v Českém Těšíně

Tiskoviny, web: Víno a vinařství ve Velkých Němčicích, propagační materiál velkopavlovických vinařů, vydání nových směrnic integrované a ekologické produkce a vytvoření nového internetového portálu Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína - EKOVÍN.

Vinařská turistika a ostatní: otevřené sklepy v M.N.Vsi a Velkých Pavlovicích, svěcení vína, vinařské slavnosti v Nosislavi a Velkých Němčicích, Svatomartinské ve Slavkově, Ústí nad Labem, Mostě, Teplicích, projekty Putování za znojemským Veltlínem, propagační vinařské akce Dny poezie a vína Valtice, S vínem o víně v severočeských divadlech, z dalších žádostí pak projekt Vinařství roku, garantovaný SVČR a projekt VOC Modré Hory.

Rada dále rozhodla o rozšíření letošních propagačních aktivit „Svatomartinské“ na Slovensko (v Bratislavě proběhne obdoba svatomartinského koštu, který se každoročně koná v Brně). Rada se také zabývala žádostmi o podporu z termínu 1.1.-15.2. 2008, které nebyly v řádném termínu vyúčtovány a rozhodla o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory u 27 subjektů, které vyúčtování nepředložily. Dále Rada rozhodla o mimořádném prodloužení termínu pro převzetí rozhodnutí o posunutí splátek návratné části podpory na výsadbu nebo obnovu vinic z let 2003-4, a to do 30.9. 2009. Rada odsouhlasila konání prezentace tuzemských vín v rámci propagace Jihomoravského kraje v Berlíně u příležitosti oslav státního svátku ČR 28. října.

Další plánované zasedání Rady Fondu se uskuteční 20. října –na programu bude mj. i vyhlášení podmínek pro poskytnutí podpor pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2. 2010.

zdroj: Vinařský fond, mgr. Pavel Večeřa

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína