Zahraniční soutěž - TERRAVINO Tel Aviv 2009 Izrael

Informace pro vinaře

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2009
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

TERRAVINO Tel Aviv 2009, Izrael

• Termín přihlášek viz. příloha - do 30.9. 2008 15,00 hod.
• Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
• Karton označte: TERRAVINO 2009, SAMPLES WITHOUT VALUE!!!
• Na každý karton uveďte adresu příjemce: Peltransport Ltd., care of Terravino 2009, 9 Tverski St.; 672 10 Tel Aviv, Israel
• Přihlašovací poplatek: 160,00 USD/vzorek + DPH (a celní poplatky 8 USD za každou láhev)
• Počet lahví 4 ks bez rozdílu objemu (plně adjustované láhve s originální etiketou), k lahvím do krabice přiložte vždy kopii přihlášky a analýzu příslušného vzorku.
• Řádně vyplněná přihláška - 1x
• Analytický rozbor vína: ne starší než 1 rok; Vzorky bez rozboru nebudeme přijímat !!!
• Vzorky doručte i s originál dokumenty (1x přihláška) v termínu do 30.9. 2008, všední dny 8,00 - 10,00 hod. Mimo tato časová období je příjezd k zámku omezen !!!
• Případné další informace: info@mediterraneaniwc.com ; tel: +97235180533

Soubory ke stažení

Kategorie vín Terravino 2009
pdf, 115029
Přihláška k soutěži Terravino 2009
pdf, 106353
Technické podklady k soutěží Terravino 2009
doc, 113152

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína