Vinaři na Jižní Moravě zaznamenávají výrazný nárůst turistů i během hospodářské krize

Tisková zpráva, NVC, Omnimedia

Zvýšení návštěvnosti výrazně pomohl projekt podpory a propagace vinařské turistiky a certifikace vinařské turistiky. I přes probíhající finanční a hospodářskou krizi zaznamenalo nárůst návštěvnosti celých 71 % certifikovaných zařízení, zbylých 29 % nezaznamenalo nárůst vinařských turistů, ale ani jejich pokles.

„Projekt podpory a propagace vinařské turistiky realizuje Národní vinařské centrum ve Valticích za financování Vinařského fondu již čtvrtým rokem“ konstatuje Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra a dodává: „Součástí projektu je od loňského roku také certifikace objektů vinařské turistiky.“

Certifikace objektů vinařské turistiky, tzn. vinných sklepů, vinařství, vinoték, ubytování s vinařskou tématikou a vinařských restaurací, je projekt, jehož cílem je dosáhnout vyšší úrovně kvality služeb pro vinařské turisty měřitelné pomocí jasně nastavených kritérií.

Základním posláním je označit a nadstandardně propagovat zařízení, která kvalitou poskytovaných služeb, ale i historickou nebo architektonickou hodnotou objektů reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky ve vinařských oblastech Morava a Čechy.

V polovině srpna oslovilo Národní vinařské centrum provozovatele certifikovaných zařízení vinařské turistiky se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem bylo srovnání návštěvnosti jejich zařízení s loňským rokem a posouzení vlivu projektu certifikace na návštěvnost. „S propagací certifikovaných zařízení je dle zaslaných odpovědí spokojeno, nebo částečně spokojeno 85% provozovatelů.“ komentuje Pavel Krška a dodává „Mám za to, že návštěvníci jsou si velmi dobře vědomi toho, že certifikovaná zařízení procházejí náročným výběrovým řízením s jasnými pravidly a je na místě od nich očekávat vysokou kvalitu poskytovaných služeb.“

„Certifikace má pro nás velký význam. Pokud se při degustacích zmíním, že jsme certifikování, lidé se ptají, co to znamená a stejná otázka padá i v případě, pokud si všimnou označení certifikace zvenčí našeho sklípku. Když jim to vysvětlím, tak se z davu ozývá, tak to Vás budeme doporučovat.“ říká Josef Dufek z Vinařství Dufek. „Zaznamenali jsme nárůst návštěvnosti naši provozovny.“ komentuje Petr Burian z Obecní vinotéky v Pavlově a dodává přitom: „Pokud odhadnu nárůstu oproti loňskému roku o cca 15 % tipuji, že certifikace k tomuto nárůstu přispěla dvěma třetinami.“

„Stálá degustační expozice Salonu vín České republiky ve Valticích hlásí nárůst návštěvnosti degustačních programů o téměř 30 %.“ dodává pak Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra.

V současnosti je vypsáno druhé kolo certifikace zařízení vinařské turistiky, které bude vyhodnoceno ke konci letošního roku. Certifikované zařízení vinařské turistiky jsou propagovány v průvodcích vinařskou turistikou na jižní Moravě a ve vinařské oblasti Čechy, na webové stránce našich vín www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz a dalšími způsoby.

Další informační zdroje:

Víno a turistika

Seznam certifikovaných zařízení vinařské turistiky


Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Jakub Fürst, Omnimedia Public Relations, s.r.o.
E-mail: j.furst@omnimedia.cz
Tel.: +420 221 419 220, +420 777 221 922
Adresa: Jeseniova 51, 130 00, Praha 3

Ing. Petr Gondáš, projektový manažer, Národní vinařské centrum, o.p.s.
E-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
Tel: +420 602 470 261

Ing. Pavla Kršku, ředitel Národního vinařského centra, o.p.s.
E-mail: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
Tel.: +420 721 414 575

{fotogalerie foto_aktuality_1595}

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína