Nejlepším poskytovatelům služeb vinařské turistiky se začnou rozdávat certifikáty

Tisková zpráva, Národní vinařské centrum & Omnimedia

Národní vinařské centrum realizuje od roku 2006 spolu s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem, Nadací Partnerství a s finanční podporou Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje „Projekt podpory a propagace vinařské turistiky“. Tento projekt navazuje a spolupracuje s projektem Moravských vinařských stezek, který nadace Partnerství úspěšně realizuje již 8 let.V počátcích projektu byly klíčovými aktivitami tvorba obsáhlé databáze vinařských subjektů, prezentace vinařské turistiky na webových stránkách www.vinazmoravy.cz – www.vinazcech.cz a tvorba a distribuce českých i cizojazyčných tiskovin nosného produktu „KRAJEM VÍNA“ (mapy vinařské turistiky jednotlivých vinařských oblastí a podoblastí, turistický průvodce, image materiály, propagační letáčky, adresář vinařů, vinných sklepů a vinoték ve vinařských oblastech a kalendář vinařských akcí).

V nadcházejícím období projektu se budou realizátoři věnovat zejména certifikaci zařízení vinařské turistiky, reklamě a propagaci v tisku, pilotní instalaci informačních tabulí do vinařských podoblastí a samozřejmě další distribuci aktualizovaných materiálů produktu „KRAJEM VÍNA“. Tento aktualizovaný průvodce bude spojen s adresářem vinařství, vinných sklepů a vinoték v této oblasti. Produkt bude obohacen o nový materiál „To nejlepší z vinařské turistiky ve vinařské oblasti Čechy“.

„Certifikace objektů vinařské turistiky bude v této fázi navazovat na pilotní ověřování, které provedla Nadace Partnerství v předchozím období projektu. Pro vznik jednotlivých certifikačních kritérií jsme si za vzor vzali obdobný systém od rakouských sousedů. Také jsme využili zkušenosti s certifikací turistických zařízení pod značkou ´Cyklisté vítáni´“, říká o projektu Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra.

Cílem certifikace je vybrat z nynější rozsáhlé databáze vinařství, vinných sklepů a vinoték ve vinařských oblastech ty nejlepší, které splňují a garantují požadované standardy. Vybrané objekty budou označeny tabulkou certifikace a budou také nadstandardně propagovány na webové stránce vinařské turistiky a v tiskovinách vydávaných v rámci projektu vinařské turistiky.

Realizátoři projektu by do konce roku 2008 chtěli takto certifikovat 60 – 100 vinařství, vinoték a vinných sklepů a pilotně také několik vinařských restaurací a ubytování s vinařskou tématikou.

„K dnešnímu dni máme již zhruba šedesát zájemců a příští týden začneme s prvními návštěvami u subjektů přihlášených k certifikaci. Většina je ve vinařské oblasti Morava, ale několik zájemců je i z vinařské oblasti Čechy.“, dodává Pavel Krška.

Více informací pro zájemce o certifikaci svého zařízení naleznete na stránkách www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz v sekci „Pro odborníky“, nebo na webových stránkách www.vinarskecentrum.cz.

Pro doplňující informace, prosím, kontaktujte:
Ing. Pavel Kršku, Národní vinařské centrum
Email: pavel.krska@vinarskecentrum.cz
T: +420 721 414 575

Petru Vaňkovou, Omnimedia Public Relations, s.r.o.
E-mail: p.vankova@omnimedia.cz
Tel.: +420 221 419 220, 725 547 913

Provozovatelé zařízení vinařské turistiky mohou kontaktovat přímo osobu zodpovědnou za certifikaci: ing. Petr Gondáš, odborný asistent, Národní vinařské centrum, o.p.s., Valtice, e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz, tel./fax: +420 519 352 072, mobil: +420 602 470 261.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína