HORECA víno somelierov 2009

Organizátorom súťaže je HORECA magazine, odborný časopis pre služby hotelov, reštaurácií a cateringu. Spoluorganizátorom súťaže je spoločnosť EnoVia, ktorá zabezpečuje príjem, zaradenie a anonymizáciu prihlásených vzoriek vína, ako aj technické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov súťaže.

Uzávěrka přihlášek: 3. září 2009
Svoz vzorků: 1 - 7. září 2009

Odborným garantom súťaže je Asociácia somelierov Slovenskej republiky. Asociácia somelierov Slovenskej republiky (ASSR) je riadnym členom Medzinárodnej asociácie somelierov (Association de la Sommellerie Internationale). Organizátori touto aktivitou podporujú možnosti uplatnenia a samotné postavenie vín slovenských a zahraničných výrobcov i distributérov v podmienkach súčasnej gastronómie. Somelierom a spotrebiteľom zároveň poskytujú dôležité informácie o kvalite slovenského a zahraničného vína s praktickým využitím v dennej i zážitkovej gastronómii. Generálnym partnerom súťaže je spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia, líder na trhu veľkoobchodných spoločností, so silnou pozíciou profesionálneho obchodníka s vínom. Súťaž je riadne uznaná Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Z každej prihlásenej vzorky vína prihlasovateľ dodá organizátorovi najneskôr do termínu uzávierky 4 fľaše objemu 0,75 alebo zodpovedajúci počet fliaš objemu 0,50 a 0,375 l v pôvodnej adjustáži s etiketou používanou na európskom trhu v systéme HoReCa.

Prihlasovateľ musí deklarovať z každej prihlásenej vzorky vína minimálne 500 ks fliaš.

Spolu s každou prihlásenou vzorkou vína musí prihlasovateľ zaslať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, v ktorej uvedie:
- meno a adresu prihlasovateľa (výrobcu)
- popis vína (pôvod, odroda, obchodná značka, ročník výroby, počet fliaš v deklarovanej výrobnej dávke, číslo výrobnej dávky)
- zaradenie vína do kategórie podľa štatútu (biele, ružové, červené), podkategórie (suché, polosuché, polosladké, sladké)
- množstvo vyrobeného alebo uskladneného vína
Prihlasovateľ v prihláške zároveň uvedie základné analytické vlastnosti prihlásenej vzorky vína:
- obsah alkoholu v % obj.
- obsah zvyškových cukrov v g.l-1
- obsah celkových kyselín v g.l-1
- obsah celkového a voľného oxidu siričitého SO2 v mg.l-1
- pri šumivom víne tlak oxidu uhličitého CO2 vo fľaši v baroch

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 3. SEPTEMBRA (ZÁŘÍ) 2009

Zasielanie prihlásených vzoriek
4 fľaše (najmenej 3,0 l) je potrebné poslať z každej prihlásenej vzorky na adresu zberného miesta:
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Zámek 1
691 42 Valtice
Česká republika
mobil: +420 602 470 262, fax: +420 519 352 072, e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

VZORKY VÍNA PREBERÁME OD 1. SEPTEMBRA (ZÁŘÍ) DO 7. SEPTEMBRA (ZÁŘÍ) 2009
v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 15.00 hodiny

Poplatok pre prihlasovateľov

Počet vzoriek Poplatok za každú vzorku
1 – 3 vzorky 17 EUR (442,- Kč)
4 – 6 vzoriek 16 EUR (416,- Kč)
7 a viac vzoriek 15 EUR (390,- Kč)


Spôsob úhrady
Platbu za vína je potřebné uhradit při doručení vzorků do Národního vinařského centra v hotovosti.
Do súťaže HoReCa víno somelierov 2009 budú zaradené iba tie prihlásené vzorky vína, za ktoré bola úspešne realizovaná platba.Prezentácia výsledkov súťaže

- oficiálne výsledky súťaže budú uverejnené na webstránkach organizátora, spoluorganizátora a odborného garanta (www.sanomaslovakia.sk, www.enovia.sk, www.assr.sk), nájdete ich zároveň na partnerských webstránkach (www.infoline.sk, www.vinozoslovenska.sk)
- katalóg výsledkov súťaže v tlačovej aj elektronickej podobe, odovzdaný všetkým prihlasovateľom, pozvaným novinárom a odbornej verejnosti na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2009 v Studenom pri Bratislave
- víťazné fľaše (šarže) vína môžu byť po objednaní a zakúpení označené originálmnymi samolepkami platných medailí zo 4. ročníka súťaže; podporí sa tým atraktivita výberu oceneých vín u somelierov a koncových zákazníkov
- prezentácia priebehu a výsledkov súťažného hodnotenia v reportážach odborných časopisov HORECA magazine, Obchod, Vinič a víno
- ochutnávka všetkých prihlásených vzoriek vína pre odbornú verejnosť, spojená s oficiálnym vyhlásením a slávnostným odovzdaním ocenení najlepším výrobcom vína dňa 15. októbra 2009 v Studenom pri Bratislave
- informačný mail s podrobnými výsledkami súťaže bude poskytnutý všetkým riadnym a firemným členom ASSR (somelierom, výrobcom a distributérom vína)

Soubory ke stažení

Přihláška do soutěže
pdf, 99319
Informace a statut HORECA víno sommelierov 2009
pdf, 223625
Kategorie vín dle statutu
pdf, 75456

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína