Zahraniční soutěž - MUNDUSVini 2009 Německo

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2009

Vážení vinaři, zveřejňujeme informaci o další zahraniční soutěži vín, na které zajišťuje společnou účast Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu.

Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 3 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 4. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).

- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.
Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072
Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze.


MUNDUSVini 2009, Německo

• Termín přihlášek: do 19.6.2009 on-line: webpass.meininger.de nebo faxem: +49 (0) 63 21 / 89 08 95 40
• Poplatek 160,65 €/vzorek + DPH
• Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 1x
• Vyplněná přihláška online na webpass.meininger.de nebo tištěná podoba faxem (podklady viz. příloha PDF str. 4)
• Pokud jste se již registrovali v minulých letech, stačí zadat pouze heslo. Pokud přihlašujete vína poprvé musíte se registrovat!
• Vyplněná přihláška tištěná podoba 1x originál + 1x KOPIE, u on-line 1x KOPIE do NVC se vzorky, do 19.6.2009
• Registrace on-line přihlášky nebo tištěnou přihlášku faxem si zajišťuje vinařská firma sama.
• Vzorky doručit: 19.6.2009 do 14 hod.,
• Tel: +49 (0) 63 21 / 89 08 95 00
• Počet lahví 4 x 0,75 l, nebo 6 x 0,35 l; 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
• Každý karton vína musí být označen a vyplněn tzv. balíkovým štítkem (Paketaufkleber), podklady najdete v příloze PDF strana 7.
• Doručit podklady včetně lahví do Národního vinařského centra: 19.6.2009
• www.mundusvini.com

Soubory ke stažení

Technické podklady k soutěži MundusVini 2009
doc, 114176
Přihláška a přepravní lístek na MundusVini 2009
pdf, 947194

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína